pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Laboratorija katedre za tehnolgiju ratarskih proizvoda

Katedra za Tehnologiju ratarskih proizvoda raspolaže sa dve laboratorije i to:

  • Laboratorija za tehnologiju ratarskih proizvoda
  • Laboratorija za duvan, duvanske proizvode i dodatne sirovine.

Laboratorije su opremljene tako da u njima studenti mogu obaviti program vežbanja predviđen tehnologijama prerade žita, šećerne repe, uljarica i duvana, kao i specifičnih sirovina poput kakaovca ili kafe.

U pomenutim laboratorijama moguće je izvršiti i standardnu kontrolu kvaliteta kako navedenih sirovina, tako i prehrambenih i drugih proizvoda koji se od njih dobijaju (hleba i pekarskih proizvoda, šećera, ulja i margarina, konditorskih proizvoda i kafe, kao i duvana i duvanskih proizvoda).

Specifičnost ovih laboratorija je u tome što u njima postoji mogućnost određivanja nekih kontaminenata hrane kao što su ostaci pesticida, policikličnih bifenola (PSB’s), policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH’s), kao i analiza aerosola (duvanskog dima, zagađenog vazduha, izduvnih gasova i slično).

Analize se mogu obavljati i za potrebe trećih lica pri čemu je potrebno podneti odgovarajući zahtev.

Galerija slika