pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Laboratorija za ispitivanje mikroklime u poljoprivrednim objektima

Institut za poljoprivrednu tehniku
Katedra za mehanizaciju poljoprivrede

Delatnost laboratorije

Laboratorija je specijalizovana za ispitivanje osnovnih mikroklimatskih parametara vazduha u poljoprivrednim objektima. Oprema koju laboratorija poseduje posebno je prilagođena i korišćena u sipitivanju ambjentalnih uslova stočarskih objekata, a kasnije su delatnosti proširene na ispitivanje uslova u zatvorenim prostorima u poljoprivredi uopšte. Prevashodno je namenjena istraživačima Poljoprivrednog fakulteta i saradnicima na projektima. Pored ove delatnosti, u okviru laboratorije obavljaju se nastavne aktivnosti studenata master i doktorskih studija Poljoprivrednog fakulteta, kao i u stručne i istraživačke delatnosti, a naročito aktivnosti vezane za realizacije nacionalnih i međunarodnih projekata.
Laboratorija je opremljena prenosivim uređajima za:

  • lasersko merenje sadržaja prašine (frakcije 0.3 i 0.5 mikrometara) u vazduhu,
  • detekciju i analizu sadržaja gasova u vazduhu O (0-25.0% Vol.), CH4 (0-200 ppm), H2S (0-100 ppm), CO (0-2000 ppm), sa dodatnim senzorima za CO2 (0-5.00 % Vol.) i NH3 (0-300 ppm),
  • analizu kvaliteta vazduha i ventilacije u objektima, sa IAQ sondom za merenje sadržaja CO2 (0 - 10,000ppm), temperature (0 - 50°C), relativne vlažnosti (2 - 98% ) i apsolutnog pritiska vazduha,
  • propelernu anemometriju (0.8 - 15 m/sec) sa senzorima za temperaturu (-5ºC ÷ 65ºC) i relativnu vlažnost vazduha (10% - 95%),
  • termo („hot-wire“) anemometriju za merenje brzina strujanja (0 – 20 m/s) i temperature vazduha (0 – 80 °C),
  • merenje intenziteta zvuka (35 - 135 dB, merni standard IEC - 651, Tip 2),
  • satelitsko geopozicioniranje sa digitalnim mapama,
  • snimanje video materijala.
Galerija slika

Obaveštenje za potencijalne korisnike usluga

Za detaljnije informacije o radu laboratorije i uslovima angažovanja opreme i istraživača možete se obratiti rukovodiocu Laboratorije za ispitivanje mikroklime u poljoprivrednim objektima:

Prof. Dr Goran Topisirović
Tel: 011/2615-315, lok. 447
Mob. tel.: 069 24 17 125
E-pošta: gogi@agrif.bg.ac.rs