pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Laboratorija za ishranu domaćih i gajenih životinja

Laboratorija za ishranu domaćih i gajenih životinja je specijalizovana za pružanje usluga istraživačima u oblasti hemijske analize hrane za domaće i gajene životinje. U okviru laboratorije obavljaju se stručne i istraživačke delatnosti, a naročito aktivnosti vezane za realizacije nacionalnih i međunarodnih naučnih projekata.

Laboratorija za ishranu domaćih i gajenih životinja je ovlašćena za obavljanje komercijalnih hemijskih analiza hrane za životinje. Ova delatnost laboratorije se realizuje kroz višegodišnju uspešnu saradnju sa većim brojem krupnih i srednjih gazdinstava, na području cele zemlje, i to farmi: muznih krava, tovnih junadi, svinja, kokoši nosilja i brojlera, gde savremeni koncepti ishrane zahtevaju redovnu hemijsku analizu i ocenu kvaliteta kabastih i koncentrovanih hraniva, koja ulaze u sastav obroka i smeša.

Hemijske analize koje obavlja laboratorija:

 • Uzimanje uzorka za analizu
 • Pripremanje uzorka za analizu
 • Organoleptička ocena stočne hrane
 • Određivanje sadržaja vlage
 • Određivanje sadržaja sirovih proteina
 • Određivanje pojedinih frakcija proteina u hranivima za ishranu preživara
 • Određivanje sadržaja sirove celuloze
 • Određivanje sadržaja vlakana nerastvorljivih u neutralnom deterdžentu - NDF
 • Određivanje sadržaja vlakana nerastvorljivih u kiselom deterdžentu - ADF
 • Određivanje sadržaja lignina - ADL
 • Određivanje sadržaja sirovih masti
 • Određivanje sadržaja sirovog pepela
 • Određivanje sadržaja skroba
 • Određivanje pH vrednosti silaže
 • Kvantitativno određivanje isparljivih masnih kiselina kod silaže
 • Ocena kvaliteta silaže

Laboratorija za ishranu domaćih i gajenih životinja Poljoprivrednog Fakulteta u Zemunu, poseduje modernu opremu i visokostručan kadar, za obavljanje navedenih aktivnosti, pri čemu treba naglasiti da je jedna od retkih u zemlji koja vrši determinisanje sadržaja pojedinih frakcija vlakana i proteina u hranivima, a što je neophodan preduslov za primenu savremenih sistema za formulisanje i balansiranje obroka za životinje.