pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Laboratorija za fiziologiju domaćihi i gajenih životinja

Aktivnosti:

  1. Nastavna
  2. Naučna

Nastavna aktivnost – vežbe

  1. Rukovanje instrumentima koji se koriste za fiziološke eksperimente (svetlosni mikroskop, centrifuga, vodeno kupatilo, urometar, spirometar, hemoglobinometar, hemourometar).
  2. Izvođenje hematoloških analiza
  3. Određivanje hemijskih i patoloških sastojaka mokraće
  4. Dokazivanje enzima digestivnog trakta i sastojaka mleka
  5. Merenje krvnog pritiska, pulsa
  6. Seciranje laboratorijskih životinja
  7. Ispitivanje kontrakrtilne sposobnosti mišića i pojedinih refleksa kod sisara

Naučna aktivnost

Ispitivanje funkcionisanja pojedinih sistema organizma životinje: kardiovaskularnog (fiziologija krvi, fiziologija srca i cirkulacija), respiratornog (mehanizma razmene gasova u plućima i tkivima), digestivnog (varenje hranljivih materija), urinarnog (mehanizma stvaranja i lučenja mokraće) i utvrđivanje fiziološke uloge vitamina i minerala.