pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Laboratorija za funkcionalnu anatomiju gajenih biljaka

Laboratorija pruža mogućnost izrade biljnih privremenih i trajnih mikroskopskih preparata primenom različitih metodskih postupaka. Objekti mogu biti obojeni klasičnim bojama, koje se tradicionalno primenjuju u svetlosnoj mikroskopiji, kao i fluorescentnim bojama, čime je moguće identifikovati određene grupe organskih jedinjenja kao i njihovu lokalizaciju u pojedinim ćelijama i tkivima.

Delatnost laboratorije

  • Funkcionalna anatomija vegetativnih i reproduktivnih organa
  • Efekat biotičkog i abiotičkog stresa na anatomske promene gajenih i korovskih biljaka
  • Funkcionalna anatomija provodnog tkiva
  • Citološka i histološka istraživanja plodova
  • Anatomija površinskih struktura epidermisa (dlake, žlezde...)
  • Anatomija nektarija
  • Analiza polena

Metode:

  • Automatizovana parafinska metoda i sečenje tkiva klizećim mikrotomom
  • Sečenje svežih uzoraka vibracionim mikrotomom
  • Histohemijske metode

Obaveštenje za potencijalne korisnike usluga
Izrada mikroskopskih preparata predviđena je, pre svega, za potrebe nastave i za naučno-istraživački rad naučnika i saradnika Poljoprivrednog fakulteta.

Ostali zainteresovani subjekti (osnovne i srednje škole, instituti, drugi fakulteti i ostali) mogu naručiti mikroskopske preparate sa objektima, shodno svojim potrebama, uz određenu novčanu nadoknadu.

Plakat laboratorije

Za detaljnije informacije možete pisati na: radenkor@eunet.rs

Takođe se možete i obratiti direktno na telefon:
Rukovodilac laboratorije:
Radenko Radošević
Telefon: 2615315
Lokal: 191, 482.