pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Laboratorija za fitobakteriologiju

Delatnost laboratorije

Laboratorija za fitobakteriologiju Instituta za fitomedicinu Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, opremljena je savremenom laboratorijskom opremom za dijagnostiku bolesti biljaka prouzrokovanih patogenim prokariotima. Laboratorija se aktivno koristi u nastavnim aktivnostima Fakulteta, realizaciji istraživačkih projekata u zemlji (projekti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj TR 20062 i III 46008), kao i u međunarodnim istraživačkim projektima. Učešćem u međunarodnim istraživačkim programima i saradnjom sa inostranim laboratorijama nastojimo da unapredimo kavalitet istraživanja u fitobakteriologiji u našoj zemlji. Laboratorijski prostor i savremena oprema pružaju mogućnost studentima diplomskih, master i doktorskih studija kao i istraživačima iz drugih institucija izvođenje inovativnih istraživanja i rad u dinamičnoj atmosferi.

Program istraživanja Laboratorije za fitobakteriologiju obuhvata: (I) dijagnostiku oboljenja bakteriozne prirode povrtarskih biljaka, jabučastih, koštičavih i jezgrastih voćaka; (II) detekciju i identifikaciju fitopatogenih bakterija primenom klasičnih bakterioloških, seroloških i savremenih molekularnih metoda; (III) proučavanje bioloških mera zaštite i istraživanje alternativa primeni pesticida; (IV) uvođenje u primenu i optimizacija novih laboratorijskih metoda za proučavanje fitopatogenih bakterija.

Oprema: zamrzivač (-80°C) za čuvanje uzoraka biljnog materijala, izolovane DNK i kolekcije bakterija; termostat za gajenje mikroorganizama; svetlosni mikroskop; autoklav; laminarna komora; instrument za PCR analizu; aparatura za horizontalnu elektroforezu sa sistemom za napajanje; UV transiluminator; set za fotodokumentaciju rezultata PCR analize; dva vodena kupatila; analitička i precizna tehnička vaga; magnetna mešalica sa grejačem; pH-metar; centrifuga; mini šejker; orbitalni šejker; turbidimetar, ELISA čitač.

Rukovodilac laboratorije:
dr Aleksa Obradović, vanredni profesor
E-pošta: aleksao@agrif.bg.ac.rs

Istraživači:
dr Milan Ivanović, saradnik u nastavi
E-pošta: milanivanovic007@yahoo.com

dr Katarina Gašić, saradnik u nastavi
E-pošta: gasickatarina@yahoo.com

Mr Dragutin Antonijević, asistent
E-pošta: dragutinantonijevic@yahoo.com

Anđelka Ćalić, doktorant
E-pošta: andjelka03@gmail.com

Nemanja Kuzmanović, doktorant
E-pošta: kuzmanovic1306@gmail.com

Tehnički saradnik:
Dragana Zagorac

Kontakt laboratorije:
Tel. : 011 2615 315
Lok. : 303 i 305
Faks: 011 316 82 60

Elektronska mikroskopija
Elektronska mikroskopija
Elektronska mikroskopija
Elektronska mikroskopija