pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Histološka laboratorija

Histološka laboratorija pruža mogućnost izrade biljnih i životinjskih privremenih i trajnih mikroskopskih preparata primenom različitih metodskih postupaka. Objekti mogu biti obojeni klasičnim bojama, koje se tradicionalno primenjuju u svetlosnoj mikroskopiji, kao i fluorescentnim bojama, čime je moguće identifikovati određene grupe organskih jedinjenja kao i njihovu lokalizaciju u pojedinim ćelijama i tkivima.

Izrada mikroskopskih preparata predviđena je, pre svega, za potrebe nastave i za naučno-istraživački rad naučnika i saradnika Fakulteta. Ostali zainteresovani subjekti (osnovne i srednje škole, instituti...) mogu naručiti mikroskopske preparate sa objektima, shodno svojim potrebama i mogućnostima.

Histološka laboratoruja je opremljena sa sledećim aparatima:

  • Tkivni procesor Leica TP 1020
  • Parafinski dispanzer sa toplom pločom Leica EG 1120
  • Centar za bojenje Leica ST 4040
  • Hladna ploča Leica EG 1130
  • Mikrotom Leica SM 2000
  • Vodeno kupatilo Leica HI 1210
  • Vibracioni mikrotom Leica VT 1000 S
  • Analitička vaga ACCULAB ATL-224-V

Kontakti:

Rukovodilac laboratorije
Radenko Radošević
Tel.:011/2615-315
Lok.: 191
E-pošta: radenkor@eunet.rs

Zorica Radović
Tel.: 011/2615-315
Lok.: 289
E-pošta: zradovic@agrif.bg.ac.rs