pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Laboratorija za elektronsku mikroskopiju

Delatnost laboratorije

Laboratorija za elektronsku mikroskopiju Poljoprivrednog fakulteta je specijalizovana laboratorija za pružanje usluga istraživačima u oblasti kvalitativne i kvantitativne skenirajuće elektronske mikroskopije. U okviru laboratorije obavljaju se nastavne aktivnosti studenata master i doktorskih studija Poljoprivrednog fakulteta, kao i u stručne i istraživačke delatnosti, a naročito aktivnosti vezane za realizacije nacionalnih i međunarodnih projekata. Na osnovu dosadašnjih aktivnosti iz oblasti mikrostrukturne analize materijala organskog i neorganskog porekla, laboratorija je uspostavila saradnju sa većim brojem naučno-istraživačkih institucija u zemlji i inostranstvu (Univerzitet u Beogradu: Poljoprivredni fakultet, Fakultet za fizičku hemiju, Stomatološki fakultet, Biološki fakultet, Fizički fakultet, Šumarski fakultet, Univerzitet u Nišu: Elektronski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu: Agronomski fakultet u Čačku, Tehnički fakultet u Čačku, Institut za voćarstvo u Čačku, PKB INI Agroekonomik u Beogradu, Institut za fiziku u Beogradu, Institut tehničkuh nauka Srpske Akademije Nauka i Umetnosti, Institut za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu, Univerzitet Crne Gore: Biotehnički fakultet u Podgorici Institut za probleme nauke o materijalima Nacionalne Akademije Nauka Ukrajine, Institut za hemiju čvrstog stanja i mehanohemiju SO Ruske Akademije Nauka,). Laboratorija je opremljena skenirajućim elektronskim mikroskopom (JEOL JSM-6390), kao i uređajem za pripremu uzoraka (uređaj za naparavanje uzoraka provodnim slojem BALTEC SCD 005).

Elektronska mikroskopija
Elektronska mikroskopija

Obaveštenje za potencijalne korisnike usluga

Zaposleni na Poljoprivrednom fakultetu:

Da bi obavili istraživanja zaposleni na Poljoprivrednom fakultetu treba da popune plavi referat i radni nalog.

Radni nalog
Istraživači iz drugih naučno-istraživačkih institucija:

Istraživači iz drugih naučno-istraživačkih institucija treba da popune radni nalog, kao i da nakon završene analize i snimanja izvrše uplatu na račun Poljoprivrednog fakulteta.

Za detaljnije informacije možete pisati na:
vlaver@agrif.bg.ac.rs ili nikolicd@agrif.bg.ac.rs

Takođe se možete i obratiti direktno na telefone:
Rukovodilac laboratorije za elektronsku mikroskopiju: prof. dr Vladimir Pavlović 062 8257 102
Koordinator za naučno istraživački rad laboratorije za elektronsku mikroskopiju: prof. dr Dragan Nikolić 064 192 58 59.

Galerija slika

Linkovi


Srpsko društvo za mikroskopiju