pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Planiranje i kontrola kvaliteta

   

U cilju ostvarivanja osnovnih zadataka i ciljeva, Fakultet je propisao i usvojio proceduru kratkoročnog i dugoročnog planiranja svojih aktivnosti. U okviru svoje delatnosti Fakultet vrši planiranje svih oblika obrazovnih, naučnih, istraživačkih i stručnih aktivnosti i kontrolu postignutih rezultata. Planiranje se vrši na osnovu detaljne analize relevantnih unutrašnjih i spoljašnjih činilaca, a zasnovano je na sistematičnom i stalnom prikupljanju podataka i njihovoj stručnoj analizi. Rezultati planiranja su planski dokumenti koji su dostupni javnosti i primenjuju se u radu Fakulteta.

Procedura planiranja uključuje relevantne aktivnosti u obezbeđenju kvaliteta, razvoja studijskih programa, investiranja, realizacije nastavnog procesa, izdavačke delatnosti, održavanja zajedničkih sredstava za rad, prijema novih lica u radni odnos, izrade naučno-istraživačkih projekata, organizovanja naučnih i stručnih skupova, kao i ugovaranja sa dobavljačima i podugovaračima.

Plan aktivnosti obuhvata elemente koji se odnose na: upis studenata na svim nivoima studija, investicije, naučno-istraživački rad, realizaciju nastave, raspored nastave, organizovanje naučnih i stručnih skupova, izdavačku delatnost, javne nabavke, međunarodnu saradnju, održavanje sredstava za rad, opremu, objekte i instalacije, higijenu i bezbednost u radu, rada stručnih službi i finansija.

Savet fakulteta je usvojio startegiju obezbeđenja kvaliteta na predlog dekana, koja predviđa oblasti obezbeđenja kvaliteta i mere za njihovo ostvarenje. O rezultatima kontrole obezbeđenja kvaliteta Fakultet sačinjava izveštaj koji je dostupan javnosti. Fakultet redovno preispituje delotvornost sprovedenog planiranja i kontrole i radi na njihovom unapređenju.

Kontrola se obavlja poređenjem planiranih i ostvarenih ciljeva i poređenjem ostvarenih rezultata Fakulteta sa njegovim rezultatima u prethodnom periodu i sa rezultatima sličnih visokoškolskih ustanova u zemlji i svetu. Fakultet redovno i sistematično kontroliše ispunjavanje osnovnih zadataka, dajući prioritet ostvarenju obrazovnih ciljeva. Javnost u radu obezbeđena je omogućavanjem pristupa dokumentaciji u vezi planiranja i kontrole na sajtu Fakulteta.