pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Istorijat fakulteta

   

Osnivanje Poljoprivrednog fakulteta

Veliki srpski botaničar, Josif Pančić (1814-1888), bio je prvi profesor Nauke o zemljodeliju na Velikoj školi u Beogradu i može se smatrati osnivačem poljoprivredne nauke. Međutim, za osnivanje Poljoprivrednog fakulteta najveće zasluge imao je Sima Lozanić (1847-1935), prvi profesor Agrikulturne hemije i tadašnji rektor Beogradskog univerziteta. Veliku pomoć i razumevanje oko osnivanja Fakulteta, Sima Lozanić je imao od Jovana Žujovića (1856-1939), geologa i petrografa, tadašnjeg ministra prosvete.

Poljoprivreni fakultet - Beograd

Fakultet je osnovan Zakonom o izmenama i dopunama zakona o Univerzitetu od 27. 02. 1905. godine (''Sl. novine Kraljevine SHS'' br. 85, godina I, od 23. 08. 1919. godine).

slika

Odmah po završetku Prvog svetskog rata, na prvoj sednici Univerzitetskog saveta, održanoj 28. marta 1919. godine, rektor je saopštio akt Ministarstva prosvete, u kojem je izražena želja da se na Beogradskom univerzitetu otvori - započne sa radom Poljoprivredni fakultet, sa dva odseka: poljoprivrednim i šumarskim. U spomen ovom danu Fakultet obeležava 28. marta - Dan Fakulteta.

Priprema za otvaranje i početak rada Poljoprivrednog fakulteta trajala je do jeseni 1920. godine, a nastava je počela 5. decembra, uvodnim govorom prvog dekana, dr Petra Đorđevića, redovnog profesora Specijalne botanike i načelnika Ministarstva šuma i ruda. Fakultet se vremenom formirao u značajnu nastavnu i naučnu instituciju.

Godine 1930. Fakultet dobija novi naziv, Poljoprivredno-šumarski fakultet, da bi se 1949. godine izdvojili kao samostalni fakulteti: Šumarski i Poljoprivredni fakultet.

Poljoprivredni fakultet i Univerzitet u Beogradu

Poljoprivredni fakultet je u svojoj devedesetdvogodišnjoj istoriji uvek bio aktivno angažovan u svim delatnostima Univerziteta. Oduvek je profesorima i saradnicima Poljoprivrednog fakulteta bila čast i priznanje da budu u Savetu, većima, komisijama, odborima i drugim organima Univerziteta. Poljoprivredni fakultet je u tri mandata imao i svoje profesore kao rektore i u šest mandata svoje profesore kao prorektore Univerziteta.

Poljoprivredni fakultet je imao i veliki broj profesora sa drugih fakulteta Beogradskog univerziteta koji su držali nastavu na Fakultetu i bili veoma zaslužni za formiranje mnogih predmeta, katedara, laboratorija i slično.

Nastavnici sa drugih fakulteta Beogradskog univerziteta koji su predavali na našem fakultetu, u prvim decenijama rada Fakulteta, poređani po nastavnim oblastima, koje Fakultet nikada neće zaboraviti:

Sima Lozanić (Neorganska hemija) - Filozofski fakultet
Milivoje Lozanić (Organska hemija) - Filozofski fakultet
Aleksandar Leko (Hemija) - Tehnički fakultet
Aleksandar Despić (Hemija) - Tehnološko-metalurški fakultet
Spasoje Đorđević (Fizička hemija) - Tehnološko-metalurški fakultet
Slobodan Šušić (Analitička hemija) - Tehnološko-metalurški fakultet
Slavko Rašajski (Proizvodnja alkohola i sirćeta) - Tehnološko-metalurški fakultet
Slobodan Končar-Đorđević (Osnove tehnološkog procesa) - Tehnološko-metalurški fakultet
Milorad Popović (Fizika) - Filozofski fakultet
Sreten Šljivić (Fizika) - Filozofski fakultet
Dragoljub Milosavljević (Fizika) - Tehnički fakultet
Ilija Đurić (Fizika) - Farmaceutski fakultet
Milorad Bertolino (Matematika) - Prirodno-matematički fakultet
Đorđe Karapandžić (Matematika) - Šumarski fakultet
Slobodan Drašković (Narodna ekonomija sa finansijama) - Pravni fakultet
Ljubomir Dukanac (Narodna ekonomija sa finansijama) - Pravni fakultet
Radomir Đurović (Privredno pravo) - Pravni fakultet
Dragutin Šoškić (Politička ekonomija) - Pravni fakultet
Radomir Lukić (Teorija države i prava) - Pravni fakultet
Branislav Šoškić (Politička ekonomija) - Ekonomski fakultet
Jovan Rašeta (Prerada mesa i ribe) - Veterinarski fakultet
Isidor Savić (Prerada mesa i ribe) - Veterinarski fakultet
Vladeta Simić (Anatomija domaćih životinja) - Veterinarski fakultet
Sava Stanimirović (Ishrana čoveka) - Veterinarski fakultet
Milovan Jovanović (Fiziologija domaćih životinja) - Veterinarski fakultet
Ilija Đuričić (Fiziologija domaćih životinja) - Veterinarski fakultet
Radomir Mihailović (Zoohigijena) - Veterinarski fakultet
Dušan Palić (Anatomija domaćih životinja) - Veterinarski fakultet
Živojin Đorđević (Opšta zoologija) - Filozofski fakultet
Siniša Stanković (Ribarstvo i Zoologija) - Filozofski fakultet
Milutin Radovanović (Zoologija) - Prirodno-matematički fakultet
Konstantin Vasić (Entomologija) - Šumarski fakultet
Ljubiša Glišić (Botanika) - Prirodno-matematički fakultet
Jovan Žujović (Mineralogija, Petrografija i Geologija) - Filozofski fakultet
Pavle Vujević (Klimatologija sa metereologijom) - Filozofski fakultet
Milan Andonović (Geodezija) - Tehnički fakultet
Milan Nešić ( Kulturna tehnika) - Tehnički fakultet
Bogić Knežević (Poljoprivredne melioracije) - Tehnički fakultet
Branislav Kojić (Poljoprivredno građevinarstvo) - Tehnički fakultet
Đorđe Jovanović (Mašinstvo sa elektrotehnikom) - Elektromašinski fakultet
Nikola Cvejić (Hidrologija i hidraulika) - Građevinski fakultet

Naši profesori, rektori i prorektori na Beogradskom univerzitetu

Prof. dr Dragutin Veličković, rektor, 1993-1997
Prof. dr Stevan Nikolić, prorektor, 1952-1954
Prof. dr Novica Mitić, prorektor, 1971-1975
Prof. dr Aleksandar Đokić, prorektor, 1979-1983
Prof. dr Milorad Babović, prorektor, 1987-1991
Prof. dr Nikola Ristić, prorektor, 1998-2003

Naši profesori, akademici

Prof. dr Mladen Josifović (Botanika)
Prof. dr Dobroslav Todorović (Ratarstvo)
Prof. dr Jovan Belić (Posebno stočarstvo)
Prof. dr Živojin Tešić (Mikrobiologija zemljišta)

Naši profesori, dekani Fakulteta

Prof. dr Petar Đorđević, 1920-1923
Prof. dr Ivan Đaja, 1923-1926
Prof. dr Milan Vlajinac, 1926-1932 i 1935-1936
Prof. dr Đoka Jovanović, 1932-1933
Prof. dr Dobrosav Todorović, 1933-1934, 1939-1942, 1945-1947
Prof. dr Stanoje Nedeljković, 1936-1939
Prof. dr Mihajlo Gradojević, 1942-1943
Prof. dr Mladen Josifović, 1944-1945, 1947-1949, 1952-1954
Prof. dr Stevan Nikolić, 1949-1950
Prof. dr Živojin Tešić, 1950-1952, 1954-1955
Prof. dr Dragiša Nikolić, 1955-1957
Prof. dr Jovan Belić, 1957-1958
Prof. dr Stanko Mirić, 1958-1960
Prof. dr Čedomir Obračević, 1960-1962
Prof. dr Lazar Avramov, 1962-1964
Prof. dr Novica Mitić, 1964-1967
Prof. dr Momčilo Stojanović, 1967-1969
Prof. dr Radojica Kljajić, 1969-1971
Prof. dr Milomir Džamić, 1971-1973
Prof. dr Života Popović, 1973-1975
Prof. dr Branko Bajčetić, 1975-1977
Prof. dr Aleksandar Đokić, 1977-1979
Prof. dr Milorad Babović, 1979-1981, 1996-2000
Prof. dr Dragutin Veličković, 1981-1983, 1987-1989, 1989-1993
Prof. dr Viden Ranđelović, 1983-1985
Prof. dr Živorad Gajić, 1985-1987
Prof. dr Viliman Koljajić, 1994-1995
Prof. dr Dragiša Raičević, 2000
Prof. dr Sofija Pekić, 2000-2003
Prof. dr Nebojša Ralević od 2003

Fakultet danas

Od skromnog početka sa nekoliko nastavnika, tri redovna, jednim vanrednim i tri honorarna, Poljoprivredni fakultet je danas jedna od vodećih visokoškolskih ustanova u ovom delu Evrope, sa preko 500 zaposlenih i permanentim brojem od oko 4.500 studenata.

Zgrada Fakulteta je izuzetna kombinacija klasičnog, bečkog stila tridesetih godina prošlog veka na koji je pripojen novi, savremeni deo zgrade (1980. godine). Prednja fasada je kitnjasta, sa figurama i ornamentima. U unutrašnjosti starog dela zgrade dominiraju renesansne stepenice i mermerni stubovi. Posebno je impresivan veliki amfiteatar sa balkonom, kapaciteta 800 mesta.

Naučnoistraživački rad se obavlja preko 8 instituta, 31 katedre, velikog broja specijalizovanih i akreditovanih laboratorija, oglednog dobra ''Radmilovac'', velikog broja naučnih društava koja deluju u okviru Fakulteta, uz intenzivnu saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

U skladu sa evropskim sistemom obrazovanja na Fakultetu su uvedene krupne promene usvajanjem novog, trostepenog načina studiranja (osnovne akademske studije, diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije i doktorske akademske studije). Reformski proces usklađen sa Bolonjskom deklaracijom i novi studijski programi počeli su da se primenjuju od 2007. godine.