pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Predstojeća dešavanja

VIII SIMPOZIJUM sa međunarodnim učešćem "Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji", 18. i 19. oktobra 2017. godine.
Drugi poziv

May 24th, 11:51

 

Poštovane kolege i prijatelji,
Institut za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta organizuje VIII Simpozijum sa međunarodnim učešćem pod nazivom “Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji”. Shodno dosadašnjoj saradnji i budućim zajedničkim aktivnostima pozivamo Vas da svoje “agroinovacije” predstavite učesnicima Simpozijuma.

Tematske oblasti Simpozijuma
ekologija ratarskih, povrtarskih i lekovitih biljaka
botanika i fitocenologija
genetika i oplemenjivanje
tehnologija gajenja i kvalitet proizvoda
livadarstvo i pašnjaštvo
cvećarstvo
zaštita životne sredine u poljoprivredi
organska proizvodnja (okrugli sto)
zaštita useva
semenarstvo
ekonomika proizvodnje
zdravstveno bezbedna hrana

Poziv za učešće i prijavu radova
Prijavu učešća, kao i izvode radova dostaviti do 30. juna 2017. godine preko Registracionog lista na e-mail (agroin@agrif.bg.ac.rs). Izvodi koje Programski odbor prihvati, biće štampani u Knjizi izvoda. Kompletne radove preko Organizatora Simpozijuma možete proslediti i u časopis Journal of Agricultural Sciences (izdavač Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, kategorija M51).

 Preuzmite dokument:Drugi poziv za VIII Simpozijum sa medjunarodnim ucescem.pdf
Preuzmite dokument:PROGRAM VIII Simpozijuma Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji.pdf