pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Institut/Odsek Poljoprivredna tehnika

   
 
Direktor
Rajko Miodragović

Sekretar
Nada Šovran

Telefon:
direktni: 4413451

lokal: 3451

Faks:
316 3317

Elektronska pošta:
insageng@agrif.bg.ac.rs

Institut za poljoprivrednu tehniku je organizaciona celina sastavljena od tri katedre u okviru kojih se odvija nastavni i naučni proces vezan za nauke iz oblasti poljoprivredne tehnike i energetike kao i mere za održivu poljoprivrednu proizvodnju, primenu informacionih sistema i automatizacije u poljoprivrednoj proizvodnji sa krajnjim ciljem racionalnog korišćenja poljoprivredne tehnike u procesu proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane. Institut i nastavni Odsek čine tri katedre:

  • KATEDRA ZA MEHANIZACIJU POLjOPRIVREDE
  • KATEDRA ZA TEHNIČKE NAUKE
  • KATEDRA ZA MATEMATIKU I FIZIKU

Na Institutu za POLjOPRIVREDNU TEHNIKU zaposleno je ukupno 18 nastavnika, (od toga 7 redovnih profesora, 7 vanrednih profesora, 4 docenata), 8 asistenata, kao i veći broj saradniaka u nastavi i tehničkih saradnika.

Na Institutu za poljoprivrednu tehniku organizovana je nastava na studijskom programu osnovnih akademskih studija Poljoprivredna tehnika, studijskim programima diplomskih akademskih sudija (master) Poljprivredna tehnika, kao i nastava na modulu Poljoprivredna tehnika koje se odvijaju u okviru programa doktorskih studija Poljoprivredne nauke na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Svoje nastavne i naučne aktivnosti članovi katedara i studenti svih novoa akademskih studija izvode u dobro opremljenim laboratorijama i učionicama, uz primenu savremenih metoda i tehnika nastavnog procesa.


Istorijat

Odsek za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, formiran je odlukom Nastavno-naučnog veća Fakulteta 1971/72 školske godine. Dotadašnja Grupa za mehanizaciju poljoprivrede postaje posebna nastavna celina i specijalnost poljoprivrednih stručnjaka. Nastavna grupa 1971 godine prerasta u nastavni Odsek, zadržavajući naziv Mehnaizacija poljoprivrede, Godine 1989 Odsek dobija novi naziv Održavanje i eksploatacija mehnaizacije u poljoprivredi, a1998 godine sadašnji naziv, Odsek za poljoprivrednu tehniku.


Nastava

Studijski program Poljoprivredna tehika prvog nivoa visokog obrazovanja predstavlja studijski program osnovnih akademskih studija. Po završetku studija student stiče akademski naziv Inženjer poljoprivrede, a u dodatku diplome su navedene discipline koje se izučavaju u okviru studijskog programa Poljoprivredna tehnika.
Studijski program prvog nivoa visokog obrazovanja uključuje studijske programe osnovnih akademskih studija. Program osnovnih akademskih studija, koji traje 4 godine odnosno 8 semestara, ima ukupno 36 od toga 29 obaveznih i 8 grupa izbornih jednosemestralnih predmeta. Izborni predmeti su predviđeni od trećeg semestra, po jedan ili dva u semestru. U svakom semestru osnovnih akademskih studija student može da stekne 30 ESPB, izuzev sedmog i osmog semestra. U sedmom semestru student stiče ukupno 27 ESPB, a u osmom 33 ESPB, što čini ukupno 240.

Studijski program drugog nivoa visokog obrazovanja odnosi se na studijski program diplomskih akademskih studija (master studije). Program diplomskih akademskih studija, koji traje jednu godine odnosno 2 semestara, ima ukupno 5, a od toga 2 obavezna i 3 grupe izbornih jednosemestralnih predmeta. Izborni predmeti su predviđeni u devetom i desetom semestru, po dva odnosno tri u semestru. Od ukupno 8 izbornih predmeta student bira 3. U svakom semestru diplomskih akademskih studija student može da stekne 30 ESPB što čini ukupno 60. Nastava je teorijska i praktična iz oba obavezna predmeta. Praktična nastava je predviđena kroz stručnu praksu koja studentu donosi 3 ESPB.

Doktorske akademske studije – modul Poljoprivredna tehnika odvija se u okviru programa doktorskih studija Poljoprivredne nauke na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U okviru doktorskih studija predviđeno je polaganje dva obavezna i četiri izborna predmeta, Doktorske studije traju tri godine a završavaju se izradom i odbranom doktorske disertacije, čime se stiče 180 ESPB.


Istraživanje

U okviru Instituta za poljoprivrednu tehniku odvija se veliki broj aktivnosti vezanih za naučnu delatnost iz oblasti nauka o razvoju i eksploataciji poljoprivredne tehnike, energetske efikasnosti itd.. Najznačajniji projekti koji su u toku su:

Projekti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

Primena i razvoj savremenih tehničko-tehnoloških sistema smeštaja, ishrane, izđubravanja i muže krava u cilju povećanja proizvodnje mleka viskokog kvaliteta.

Unapređenje i očuvanje poljoprivrednih resursa u funkciji racionalnog korišćenja energije i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje.

Efekti primene i optimizacija novih tehnologija, oruđa i mašina za uređenje i obradu zemljišta u biljnoj proizvodnji.Osoblje


redovni profesor
Živković Milovan redovni profesor
Vukić Đukan redovni profesor
Urošević Mirko redovni profesor
Topisirović Goran redovni profesor
Radojević Rade redovni profesor
Radivojević Dušan redovni profesor
Petrović Dragan redovni profesor
Pavlović Vladimir redovni profesor
Oljača Mićo redovni profesor
Damjanović Boško redovni profesor
Božić Steva redovni profesor

vanredni profesor
Miodragović Rajko vanredni profesor
Mileusnić Zoran vanredni profesor
Ećim - Đurić Olivera vanredni profesor
Dimitrijević Aleksandra vanredni profesor
Andrijević Dimitrije vanredni profesor

docent
Zlatanović Ivan docent
Stepanović Vanja docent
Radičević Branko docent
Pajić Vesna docent
Pajić Miloš docent
Gligorević Kosta docent

asistent
Vukašinović Ivana asistent
Radovanović Dragica asistent
Radojičić Dušan asistent
Kozoderović Jelena asistent
Ivanović Nikola asistent
Dudić Dragana asistent
Dražić Milan asistent
Cerović Vera asistent

instruktor praktične obuke
Mišković Nikola instruktor praktične obuke

stručni saradnik
Spasić Zorica stručni saradnik

tehnički saradnik
Spasojević Ivan tehnički saradnik
Kovačević Slavica tehnički saradnik
Ilijevski Dragan tehnički saradnik
Ajtić Strahinja tehnički saradnik

tehnički sekretar
Šovran Nada tehnički sekretar