pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Institut/Odsek Voćarstvo i vinogradarstvo

   
 
Direktor
Milovan Veličković

Telefon:
direktni: 4413314

lokal: 3314

Faks:
2199 805

Elektronska pošta:
vocivin@agrif.bg.ac.rs

Na ovom Odseku trenutno je zaposleno 36 nastavnika i saradnika pri čemu su : 5 redovnih profesora, 7 vanrednih profesora, 7 docenata, 5 magistara, 2 stručna sradnika i 7 tehničkih saradnika.


Istorijat
 • Prvom uredbom o osnivanju fakulteta (1919) bilo je predviđeno postojanje Odseka za voćarstvo i vinogradarstvo, a 1939 godine izdvojen je kao poseban odsek Instituta za nauku o proizvodnji bilja.
 • U razvitku ovog odseka ističu se četiri etape: prva od 1920 – 1945 (krajnje skromno), druga 1945 – 1970 (uspešno razvojna9, treća od 1970 do 2007 godine (u trendu svetskih kretanja) i četvrta od 2007 pa nadalje (po principima bolonjske deklaracije). Svaki od navedenih perioda se karakteriše značajnim razvitkom kako u nastavnom – naučnom i tehnološkom pogledu, tako i u kadrovskoj osposobljenosti.
 • Na ovom Odseku su se od samog osnivanja slušale 43 naučne discipline svrstane u osnovne, stručne i pomoćne discipline.
 • Od 1952 godine, kada se Šumarski fakultet odvaja od Poljoprivrednog fakulteta, na ovom fakultetu ostaju 3 nastavne grupe: voćarstvo i vinogradarstvo, ratarstvo i stočarstvo. To znači da je ovaj nastavni odsek sa preostala dva utemeljio nastojanje, opstanak i uspešan razvoj Poljoprivrednog fakulteta.
 • Od 1956. pomenute nastavne grupe prerastaju u samostalne nastavne odseke.
 • Od 1973 godine odsek za Voćarstvo i vinogradarstvo menja naziv u Odsek za hortikulturu (do 1987) sa dve nastavne grupe: nastavna grupa za voćarstvo i vinogradarstvo i nastavna grupa za hortikulturu. Na čudan način ovaj naziv instituta se gubi (od 1987) i ponovo vraća naziv Institut za voćarstvo i vinogradarstvo.
 • Radni ljudi ovog Odseka pokrenuli su inicijativu za ponovno preimenovanje i vraćanje pređašnjeg naziva. Odsek za Hortikulturu; što se u svetu smatra potpuno adekvatnim nazivom.

Nastava

Studenti koji su diplomirali na ovom Odseku dobijali su stručni naziv- Diplomirani inženjer za voćarstvo i vinogradarstvo.
Prema principima Bolonjske deklaracije ovaj Odsek ima osnovne akademske, diplomske akademske (master) i doktorske studije.
Svake godine se na Odsek za voćarstvo i vinogradarstvo upisuje prosečno oko 100 studenata pri čemu je veći broj studenata buđžetski finansira, a manji broj samostalno finansira svoje studije


Istraživanje

Naučna aktivnost Instituta za voćarstvo i vinogradarstvo:

 • Formiranje banke biljnih gena u voćarstvu i vinogradarstvu:
 • Razvoj novih tehnologija u proizvodnji voća, grožđa i meda kao biološki visoko vredne hrane:
 • Genetika i ekofiziološka istraživanja autohtonih sorti voćaka i vinove loze:
 • Razvoj i primena novih tehnologija u proizvodnji voća i grožđa radi boljeg iskorišćavanja njihovih genetskih potencijala.
 • Genetička, biotehnička i ekološka istraživanja u voćarstvu i vinogradarstvu.
 • Stvaranje i uvođenje u proizvodnju novih sorti i podloga voćaka i vinove loze i primena savremenih biotehnologija u njihovom gajenju,
 • Ekofiziološka istraživanju u voćarstvu i vinogradarstvu;
 • Izučavanje novih sorti, podloga, sistema gajenja, navodnjavanja, primene bioregulatora, rezidbe, ishrane, održavanje zemljišta u voćnjacima, novih tipova košnica i načina prihranjivanja pčela;
 • Proučavanje voća, grožđa i meda u aeronezagađenim područjima;
 • Projektovanje novih visokointezivnih i vosokoprofitabilnih zasada voćaka i vinove loze;
 • Izrada ekspertiza, fizibiliti studija, idejnih projekata, procene, veštačenja i dr.;
 • Projektovanje matičnjaka podloga za voćke i vinove loze za proizvodnju sertifikovanog sadnog materijala;
 • Uvođenje koncepta integralne zaštite voćaka i vinove loze;
 • Rad na usvajanju koncepta organske proizvodnje voćaka i vinove loze u zaštićenom prostoru, hidroponsko gajenje;
 • Uvođenje novog načina razmnožavanja voćaka i vinove loze «kulturom tkiva» - mikropropagacijom;
 • Primena organskog pčelarenja u poljoprivredi;
 • Osavremenjivanje postojećih konvekcionalnih metoda gajenja pčela i proizvodnje meda.


Do sada je u uslovima «in situ» od strane istraživača i saradnika ovog odseka proučeno više od 220 autohtonih sorti jabuke, 170 sorti kruške, veći broj genotipova vinogradarske breskve, đžanarike, šljive, oraha, oskoruše, brekinje, trešnje vrapčare, drena i domaće borovnice, na OD»Radmilovcu». Takođe je stvoreno 22 nove sorte vinove loze i jedna sorta breskve a u postupku priznavanja nalaze se još nekoliko klonova i sejanaca.
Nastavno-naučna aktivnost u dobrom delu se odvija na OD»Radmilovcu», kao za nastavnike i saradnike tako i za praktičnu obuku i izradu diplomskih radova studenata Odseka za voćarstvo i vinogradarstvo.Osoblje


redovni profesor
Žunić Dragoljub redovni profesor
Vulić Todor redovni profesor
Veličković Milovan redovni profesor
Todić Slavica redovni profesor
Sivčev Branislava redovni profesor
Ruml Mirjana redovni profesor
Nikolić Mihailo redovni profesor
Nikolić Dragan redovni profesor
Mratinić Evica redovni profesor
Mladenović Mića redovni profesor
Marković Nebojša redovni profesor

vanredni profesor
Zec Gordan vanredni profesor
Vujović Dragan vanredni profesor
Radivojević Dragan vanredni profesor
Oparnica Čedo vanredni profesor
Nedić Nebojša vanredni profesor
Milivojević Jasminka vanredni profesor
Milatović Dragan vanredni profesor
Matijašević Saša vanredni profesor
Fotirić Akšić Milica vanredni profesor
Đurović Dejan vanredni profesor
Bešlić Zoran vanredni profesor

docent
Vuković Ana docent
Vujadinović Mandić Mirjam docent
Ranković Vasić Zorica docent
Pržić Zoran docent
Đorđević Boban docent

stručni saradnik
Stevanović Milovan stručni saradnik
Rašić Slađan stručni saradnik
Milojević Sava stručni saradnik

tehnički saradnik
Živančević Ljiljana tehnički saradnik
Štiklica Jadranka tehnički saradnik
Stanojević Gordana tehnički saradnik
Petrović Nataša tehnički saradnik
Jazić Dobrila tehnički saradnik
Čukuranović Duško tehnički saradnik