pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja

Institut
Zootehnika

Šef katedre
Vladan Bogdanović

Sekretar
Dragan Stanojević

Katedru čini 12 zaposlenih, od toga 7 doktora nauka, 2 asistenta,1 saradnik u nastavi i 2 tehnička saradnika. Od toga, 1 zaposleni participira na Katedri za Odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja.Istorijat

Formiranje Odseka za stočarstvo datira iz 1956. godine. Osnovne nastavno-naučne jedinice ovoga odseka činilo je pet katedri: Katedra za fiziologiju domaćih životinja, Katedra za genetiku i oplemenjivanje domaćih životinja, Katedra za posebno stočarstvo, Katedra za zoohigijenu sa veterinarstvom i Katedra za ishranu domaćih životinja.

Od 1973. godine na fakultetu je formirano osam osnovnih organizacija udruženog rada. OOUR Institut za stočarstvo imao je u svom sastavu tada tri katedre: Katedra za biologiju i oplemenjivanje domaćih životinja; Katedra za odgajivanje i zdravstvenu zaštitu domaćih životinaj i Katedra za fiziologiju i ishranu domaćih životinja.

Posle donošenja Zakona o Univerzitetu (2005. godine), Statuta Univerziteta u Beogradu i Statuta Fakulteta promenjen je naziv Instituta za stočarstvo u Institut za zootehniku, a čine ga tri katedre: Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjvianej domaćih i gajenih životinja; Katedra za ishranu domaćih i gajenih životinja i Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja.Nastava

Aktivnost Katedre za Opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja ogleda se u odvijanju nastave na osnovnim, diplomskim, specijalističkim i doktorskim studijama. Nastava na osnovnim studijama odvija se iz predmeta: Stočarstvo, Genetika domaćih i gajenih životinja, Populaciona genetika i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja, Biološke osnove stočarstva, Organsko stočarstvo, Stočarstvo marginalnih oblasti, Etologija domaćih i gajenih životinja, Zoologija, Stručna praksa, Animalni genetički resursi, Zakoni i propisi u zootehnici, Pisanje i prezentacija radova, Zaštita životne sredine, Gajenje puževa i glista i Gajenje ukrasnih vodenih biljaka, beskičmenjaka i riba. Nastava na specijalističkim studijama odvija se iz predmeta: Planiranje eksperimenata i analiza podataka u zootehnici, Odabrana poglavlja iz selekcije i oplemenjivanja domaćih životinja, Selekcija divljači, Selekcija i oplemenjivanje medonosne pčele, Reprodukcija riba i drugih vodenih organizama, Histologija, Ishrana riba i drugih vodenih organizama. Nastava na doktorskim studijama održava se iz predmeta: Upravljanje proizvodnim procesima u zootehnici, Selekcija i oplemenjivanje svinja, Selekcija i oplemenjivanje živine, Selekcija i oplemenjivanje konja, Selekcija i oplemenjivanje goveda, Selekcija i oplemenjivanje ovaca i koza, i Reprodukcija riba. Nastava na doktorskim studijama odvija se iz predmeta: Formiranje uzoraka i analiza podataka u zootehnici, Metode istraživanja u zootehnici, Procena priplodne vrednosti domaćih i gajenih životinja, Biotehnologija u zootehnici, Genetika, selekcija i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja, Ekologija domaćih i gajenih životinja, Monitoring sistema u akvakulturi i zaštita recipijenata, Molekularna genetika i histologija domaćih i gajenih životinja i Embriologija riba.Istraživanje

Nastavnici i saradnici učestvuju na nacionalnim i internacionalnim projektima u oblastima biotehničkih nauka i tehnološkog razvoja, doprinoseći na taj način unapređenju stočarske proizvodnje. Naučna delatnost Katedre za Opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja ogleda se u istraživanjima vezanim kako za genetiku, oplemenjivanje i selekciju domaćih i gajenih životinja, tako i za očuvanje animalnih genetskih resursa autohtonih rasa daomaćih životinja sa prostora Srbije. U tom smislu, Katedra za Opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja radi na osnovnim istraživanjima i projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Članovi Katedre su ostvarili značajnu saradnju sa naučnim institucijama u zemljama kako iz regiona tako i šire.Osoblje

redovni profesor
Vesna Poleksić redovni profesor
Milica Petrović redovni profesor

vanredni profesor
Dragan Radojković vanredni profesor
Radica Đedović vanredni profesor
Zorka Dulić vanredni profesor
Vladan Bogdanović vanredni profesor

docent
Božidar Rašković docent
Mladen Popovac docent

asistent
Dragan Stanojević asistent

tehnički saradnik
Zorica Radović tehnički saradnik
Slobodan Kovačević tehnički saradnik