pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za vinogradarstvo

Institut
Voćarstvo i vinogradarstvo

Šef katedre
Slavica Todić

Sekretar
Zorica Ranković Vasić

Katedra za vinogradarstvo je satavni deo Instituta za voćarstvo i vinogradarstvo. Čini je 16 zaposlenih: Dva redovna profesora, četiri vanredna profesora, dva docenta, pet asistenata, jedan stručni saradnik i dva tehnička saradnika.Istorijat

Naučnoistraživački rad iz oblasti vinogradarstva je u ranijem periodu razvijan kroz Zavod za voćarstvo i vinogradarstvo. Iz ovog Zavoda je, 1970. godine, osnovan Institut za voćarstvo i vinogradarstvo u okviru koga funkcioniše Katedra za vinogradarstvo.Nastava

Na Katedri za vinogradarstvo se odvija nastava na Osnovnim akademskim studijama, diplomskim akademskim studijama i doktorskim studijama. Na osnovnim i diplomskim studijama nastava se odvija iz predmeta: Biologija i ekologija vinove loze, Tehnologija gajenja vinove loze, Vinogradarstvo, Biološke osnove čuvanja voća i grožđa, Ampelologija, Rasadničarstvo, Projektovanje vinograda, Sistemi gajenja vinove loze, Organska proizvodnja voća i grožđa.
Nastava na doktorskim studijama obuhvata predmete: Metode istraživanja u voćarstvu i vinogradarstvu, Ampelologija, Fiziologija vinove loze i Regulatori rastenja u vinogradarstvu. U okviru ove Katedre je i predmet Meteorologija sa klimatologijom, koji se, u okviru osnovnih akademskih studija sluša na svim studijskim programima.Istraživanje

Nastavnici i saradnici učestvuju na nacionalnim projektima u oblasti tehnološkog razvoja Ministarstva nauke i projektima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, doprinoseći implementaciji nauke u vinogradarsku proizvodnju i unapređenju vinogradarske proizvodnje. Naučna delatnost Katedre za vinogradarstvo ogleda se u istraživanjima u oblasti genetičkih resursa vinove loze, klonske selekcije sorti vinove loze i tehnologije gajenja vinove loze. Pored toga, članvi Katedre za vinogradarstvo imaju vrlo uspešnu saradnju sa privredom, koja se ogleda u izradi projekata za zasnivanje i eksploataciju zasada vinove loze.Osoblje

redovni profesor
Dragoljub Žunić redovni profesor
Slavica Todić redovni profesor
Branislava Sivčev redovni profesor
Mirjana Ruml redovni profesor
Nebojša Marković redovni profesor

vanredni profesor
Dragan Vujović vanredni profesor
Saša Matijašević vanredni profesor
Zoran Bešlić vanredni profesor

docent
Ana Vuković docent
Mirjam Vujadinović Mandić docent
Zorica Ranković Vasić docent
Zoran Pržić docent

stručni saradnik
Sava Milojević stručni saradnik

tehnički saradnik
Nataša Petrović tehnički saradnik
Duško Čukuranović tehnički saradnik