pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za voćarstvo

Institut
Voćarstvo i vinogradarstvo

Šef katedre
Dragan Nikolić

Sekretar
Dejan Đurović

Katedra za voćarstvo je jedna od dve katedre u okviru Instituta za voćarstvo i vinogradarstvo.
Na Katedri je zaposleno 15 osoba u nastavnom zvanju, od čega je 11 nastavnika i 4 saradnika, kao i 5 osoba u nenastavnom zvanju.
Trenutno je šef Katedre vanredni profesor dr Dragan Milatović, zamenik šefa Katedre docent dr Jasminka Milivojević, a sekretar Katedre dr Dejan Đurović.
Svake druge godine Katedra organizuje Savetovanje pod nazivom „Inovacije u voćarstvu“. Poslednje Savetovanje, treće po redu,  je organizovano 2011. godine sa temom „Unapređenje proizvodnje trešnje i višnje“.
 Nastava

Nastavnici i saradnici Katedre za voćarstvo učestvuju u izvođenju nastave na sledećim studijskim programima:

1. Osnovne studije

 • Veći broj predmeta na studijskom programu Biljna proizvodnja, na modulima Voćarstvo i vinogradarstvo i Hortikultura
 • Po jedan ili dva predmeta na svim ostalim studijskim programima i modulima osim Prehrambene tehnologije


2. Diplomske (master) studije

 • Studijski programi Voćarstvo i vinogradarstvo, Hortikultura i Zootehnika


3. Doktorske studije

 • Studijski program Poljoprivredne nauke, zajednička osnova i modul Voćarstvo i vinogradarstvo


U okviru Katedre postoje tri uže naučne oblasti:

 1. Opšte voćarstvo
 2. Posebno voćarstvo
 3. Oplemenjivanje voćaka i vinove loze


Istraživanje

Naučna delatnost Katedre:

 • Biohemijska, fiziološka i genetička istraživanja u voćarstvu
 • Stvaranje novih sorti voćaka
 • Proučavanje novointrodukovanih sorti voćaka
 • Sakupljanje i proučavanje autohtonih sorti voćaka
 • Proučavanje genetičkih resursa voćaka i formiranje banke gena
 • Razvoj novih tehnologija u proizvodnji voća (proizvodnja sadnica, podizanje zasada, rezidba, navodnjavanje, đubrenje, primena regulatora rastenja)
 • Selekcija generativnih podloga
 • Ekologija voćaka
 • Biologija ishrane voćaka
 • Biologija cvetanja, oprašivanja i oplođenja voćaka
 • Proučavanje kvaliteta plodova
 • Proučavanje ponašanja voća prilikom čuvanja
 • Organska proizvodnja voća
 • Proučavanje biologije medonosne pčele i njene uloge u oprašivanju voćaka
 • Unapređenje tehnologije proizvodnje pčelinjih proizvoda


Katedra vodi Centar za voćarstvo na OD «Ramilovac» koji služi za edukaciju studenata i naučno – istraživački rad nastavnika i saradnika.

Članovi Katedre učestvuju na tri projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.Osoblje

redovni profesor
Todor Vulić redovni profesor
Milovan Veličković redovni profesor
Mihailo Nikolić redovni profesor
Dragan Nikolić redovni profesor
Evica Mratinić redovni profesor
Mića Mladenović redovni profesor

vanredni profesor
Gordan Zec vanredni profesor
Dragan Radivojević vanredni profesor
Čedo Oparnica vanredni profesor
Nebojša Nedić vanredni profesor
Jasminka Milivojević vanredni profesor
Dragan Milatović vanredni profesor
Milica Fotirić Akšić vanredni profesor
Dejan Đurović vanredni profesor

docent
Boban Đorđević docent

stručni saradnik
Milovan Stevanović stručni saradnik
Slađan Rašić stručni saradnik

tehnički saradnik
Ljiljana Živančević tehnički saradnik
Jadranka Štiklica tehnički saradnik
Gordana Stanojević tehnički saradnik
Dobrila Jazić tehnički saradnik