pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za genetiku, oplemenjivanje bilja i semenarstvo

Institut
Ratarstvo i povrtarstvo

Šef katedre
Vera Rakonjac

Sekretar
Gordana Branković

Na Katedri su angažovani nastavnici i saradnici: prof. dr Vera Rakonjac, prof. dr Slaven Prodanović, prof. dr Tomislav Živanović,  prof. dr Vladan Pešić, prof. dr Slavoljub Lekić; Doc. dr Gordana Branković, docent; Irena Radinović, asistent; Nenad Živanović, stručni saradnik i Milanka Slavković, tehnički saradnik.
Iz tri naučne oblasti u okviru Katedre: genetika, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo, predaje se 9 predmeta na osnovnim akademskim studijama, 5 predmeta na diplomskim akademskim studijama i 11 predmeta na doktorskim akademskim studijama.
Članovi Katedre su veoma aktivni u radu sa studentima magistarskih i doktorskih studija, tako da ima najveći broj odbranjenih magistarskih teza i doktorskih disertacija tokom višegodišnjeg perioda.Nastava

Nastava se izvodi na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama. Na osnovnim studijama su sledeći predmeti: genetika, genetika sa oplemenjivanjem biljaka, otpornost biljaka na štetne organizme, oplemenjivanje biljaka, oplemenjivanje hortikulturnih biljaka, opšte semenarstvo, posebno semenarstvo, semenarstvo i posebno semenarstvo hortikulturnih biljaka,
Na diplomskim akademskim studijama su sledeći predmeti: genetički resursi biljaka, biotehnologija i biosigurnost, posebno oplemenjivanje hortikulturnih biljaka, dorada i čuvanje semena i sortna identičnost semenskih useva.
Na doktorskim akademskim studijama su sledeći predmeti: metode istraživanja u ratarstvu i povrtarstvu, genetika biljaka, biološki i molekularni markeri u oplemenjivanju biljaka, globalne ekološke promene, citogenetika u oplemenjivanju biljaka,
posebno oplemenjivanje biljaka, ekologija i agrotehnika lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, proizvodnja useva za biomasu i energiju, ekologija semena, kvantitativna genetika, čuvanje semena.

 

Termini konsultacija nastavnika i saradnika na Katedri za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo

Prof. dr Vera Rakonjac - utorak od 11 do 13 časova

Prof. dr Slaven Prodanović - sreda od 12 do 14 časova

Prof. dr Tomislav Živanović - sreda od 10 do 12 časova

Prof. dr Vladan Pešić - ponedeljak od 11 do 13 časova

Prof. dr Slavoljub Lekić - utorak od 13 do 15 časova

Doc. dr Gordana Branković - ponedeljak od 10 od 12 časova

ass. Irena Radinović - sreda od 12  do 14 časovaIstraživanje

Saradnici Katedre, pored nastavne delatnosti, bave se istraživanjima iz genetike i oplemenjivanja biljaka, semenarstva, biometrike, citogenetike, genetičkih resursa, mapiranja gena molekularnim markerima. Kao rezultat ovih istraživanja saradnici imaju veliki broj objavljenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i značajnu citiranost naučnih radova. Saradnici Katedre su uključeni u domaće i međunarodne projekte.Osoblje

redovni profesor
Tomislav Živanović redovni profesor
Vera Rakonjac redovni profesor
Slaven Prodanović redovni profesor

vanredni profesor
Vladan Pešić vanredni profesor
Slavoljub Lekić vanredni profesor

docent
Gordana Branković docent

asistent
Irena Radinović asistent

stručni saradnik
Nenad Živanović stručni saradnik

tehnički saradnik
Milanka Slavković tehnički saradnik