pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za teorijsku ekonomiju, sociologiju, sociologiju sela i poslovno pravo

Institut
Agroekonomija

Šef katedre
Simo Stevanović

Sekretar
Olga Gavrić

Katedru čini 6 zaposlenih u različitim zvanjima, od toga 4 doktora nauka, 1 asistent-pripravnik, 1 stručni saradnik.

Osnovni zadatak Katedra za teorijsku ekonomiju, sociologiju, sociologiju sela i poslovno pravo je:

 • da studentima prenese teorijska i praktična znanja iz oblasti ekonomije, sociologije, sociologije sela i poslovnog prava;
 • da uvodi studente u metode naučnog rada;
 • da se stara o podizanju i usavršavanju nastavnog i naučnog podmlatka;
 • da unapređuje nastavu i naučnu delatnost kroz međunarodnu i stručnu saradnju.


Istorijat

Institut za agroekonomiju osnovan je 1963.g. Preteče njegovom osnivanju bili su Zavod za poljoprivredno gazdovanje 1941.g. i Zavod za ekonomiku poljoprivrede posle 1941.g. Od 2002.g. Katedra za teorijsku ekonomiju, sociologiju, sociologiju sela i poslovno pravo, koja je bila u okviru Katedre za ekonomiju, postaje samostalna katedra. Njen prvi šef Katedre bio je prof. dr Đura Stevanović.Nastava

Nastava na osnovnim studijama odvija se iz predmeta: Osnovi ekonomije, Makroekonomija, Ekonomika životne sredine i prirodnih resursa, Sociologija, Sociologija menadžmenta, Poslovno pravo, Industrijska svojina.

Nastava na diplomskim akademskim studijama (master), odvija se iz predmeta: Sociologija sela na Agroekonomskom odseku i Ekonomika prirodnih resursa i zaštita životne sredine na odsecima Ratarstvo i povrtarstvo i Voćarstvo i vinogradarstvo.

Nastava na doktorskim akademskim studijama odvija se iz sledećih predmeta: Opšta metodologija naučnog rada, Ruralna sociologija i Ekonomika prirodnih resursa i zaštita životne sredine na Agroekonomskom odseku.Istraživanje

Katedra za teorijsku ekonomiju, sociologiju, sociologiju sela i poslovno pravo, pored intenzivne nastavno-obrazovne aktivnosti ostvaruje i značajan naučno-istraživački rad. Rezultati istraživačkog rada odnose se na aspekte osnova ekonomije, makroekonomije, ekonomike životne sredine i prirodnih resursa, sociologije, sociologije menadžmenta, poslovnog prava, industrijske svojine, sociologije sela.

U ovoj istraživačkoj oblasti postignuti su značajni rezultati istraživanja ekonomike prirodnih resursa i zaštite životne sredine, istraživanje ruralnog prostora, poljoprivredna gazdinstva i domaćinstva u promenama, ekološko obrazovanje, ekološka svest, prirodni resursi.

Aktivnosti Katedre za teorijsku ekonomiju, sociologiju, sociologiju sela i poslovno pravo obeležava:

 • sticanje osnovnog ekonomskog znanja iz oblasti mikroekonomije, ekonomiike blagostanja, makroekonomije, međunarodne ekonomije radi uspešnog učestvovanja u ekonomskom životu;
 • sticanje osnovnih znanja iz sociologije i podsticanje na razmišljanje i razumevanje društvenih pojava, struktura, oblika, odnosa, interakcija grupa i pojedinaca u društvu, što je bitna predpostavka dubljeg i svestranijeg razumevanja društva, njegove strukture i razvoja;
 • produbljen uvid u savremenu makroekonomsku teoriju i politiku, kroz iznošenje sadržine najaktuelnijih teorijskih doprinosa ekonomskoj nauci, u cilju pružanja koherentne slike strukture i funkcionisanja tržišne privrede u okviru demokratskog političkog okruženja;
 • upoznavanje sa ključnim elementima pravnog i institucionalnog okvira poslovanja privrednih subjekata, što je neophodno za objašnjenje organizacione strukture kompanija, banaka, osiguravajućih organizacija i drugih poslovnih subjekata, kao i pravnih odnosa u koje oni stupaju prilikom obavljanja svojih delatnosti;
 • proučavanje osnovnih pojmova i definicija održivog razvoja, globalnih ekoloških problema, mestom poljoprivrede u njima;
 • sagledavanje ekonomskih elemenata politike zaštite životne sredine i prirodnih resursa, te upoznavanje sa institucijama međunarodne i međuregionalne saradnje u domenu zaštite životne sredine;
 • produbljivanje znanja iz sociološkog menadžmenta, što je predpostavka za svestranije razumevanje upravljanja poslovanjem i organizovanjem rada kao procesima bitnim za celinu ljudskog života i rada;
 • sticanje znanja i osposobljavanje iz osnova metodologije naučnog rada i metoda istraživanja, načina za prikupljanje činjenica;
 • sticanje znanja neophodnih za naučno istraživački rad iz ruralne sociologije što je značajna pretpostavka za svestranije razumevanje sela kao društvene zajednice, ruralnih područja i ruralnog razvoja.

Kao rezultat napred navedenog publikovani su brojni radovi u monografijama, tematskim zbornicima, časopisima, studijama, zbornicima, u okviru kojih su prezentovani rezultati koji uključuju i opšta teorijska stanovišta, ali i njihovu neposrednu primenu.Osoblje

redovni profesor
Simo Stevanović redovni profesor
Radmilo Pešić redovni profesor
Vesna Jablanović redovni profesor

vanredni profesor
Sreten Jelić vanredni profesor

asistent
Tatjana Jovanović asistent
Olga Gavrić asistent