pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija

Institut
Agroekonomija

Šef katedre
Vlade Zarić

Sekretar
Marina Vasilić

Osnovni zadatak Katedre teorije troškova, računovodstva i finansija je:

  • da studentima prenese teorijska i praktična znanja iz oblasti troškova i kalkulacija, računovodstva, finansija i trgovinskog poslovanja;
  • da uvodi studente u metode naučnog rada;
  • da se stara o podizanju i usavršanju nastavnog i naučnog podmlatka;
  • da organizuje i izvodi naučni i stručni rad samostalno i u saradnji sa drugim naučnim institucijama;
  • da sarađuje sa preduzećima i gazdinstvima za proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda i institucijama koje se bave unapređenjem agroprivrede;
  • da unapređuje nastavnu i naučnu delatnost kroz međunarodnu i stručnu saradnju.


Istorijat

Osnivanjem Agroekonomskog odseka prema Statutu Fakulteta iz 1963. godine formirana je Katedra za kalkulacije i finansijsku analizu. U toku svog postojanja menjala je naziv u Katedru za kalkulacije, računovodstvo i finansije (1977), Katedru teorije troškova, računovodstva i finansija (1987), Katedru za računovodstvo i finansije (1998), da bi svoj sadašnji naziv Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija ponovo dobila 2002. godine.Nastava

Nastavne discipline iz pojedinih naučnih oblasti koncipirane su tako da studenti mogu da razumeju osnovne principe mikroekonomskih operacija iz domena osnovnih ekonomskih funkcija u preduzećima i na gazdinstvima.

Uže oblasti studiranja u okviru Katedre su sledeće: upravljanje troškovima i efektima koji se javljaju kao rezultati ulaganja i poslovanja preduzeća, metodologija evidentiranja podataka i kalkulacija, osnovni i specifični principi finansijske teorije i prakse, metodologija analize poslovanja, principi i pravna regulativa kod sastavljanja i analize finansijskih izveštaja, osnovni i specifični postulati u reviziji poslovnih aktivnosti poljoprivrednog preduzeća, trgovinski zakoni i uzanse, specifičnosti ekonomike klasične i integralne zaštite bilja kao i ekonomike navodnjavanja, odvodnjavanja i melioracija zemljišta.Istraživanje

Katedra za teoriju troškova, račuvodstva i finansija osposobljena je da obavlja sledeća istraživanja i usluge: izradu, ocenu i analizu investicionih projekata i biznis planova u agroprivredi, analizu finansijskih izveštaja i finansijske stabilnosti preduzeća, procenu kapitala i osnovnih sredstava preduzeća i gazdinstava, računovodstveni i finansijski konsalting, reviziju i kontrolu poslovanja preduzeća iz oblasti agroprivrede.Osoblje

redovni profesor
Vlade Zarić redovni profesor
Zorica Vasiljević redovni profesor
Zorica Sredojević redovni profesor

vanredni profesor
Vladimir Zakić vanredni profesor
Sanjin Ivanović vanredni profesor

docent
Bojan Savić docent

asistent
Marina Vasilić asistent
Nikola Popović asistent

stručni saradnik
Snežana Spremo stručni saradnik

tehnički saradnik
Momčilo Jovanović tehnički saradnik