pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za menadžment u agrobiznisu

Institut
Agroekonomija

Sekretar
Jelena Đoković

Katerdu čini 13 zaposlenih u različitim zvanjima, od toga 7 doktora nauka, 2 asistenta, 3 asistenta pripravnika i 1 saradnik u nastavi.Istorijat

Institut za agroekonomiju osnovan je 1963. godine. Preteče njegovom osnivanju bili su Zavod za poljoprivredno gazdovanje 1941. god. i Zavod za ekonomiku poljoprivrede posle 1941. god. Nastava iz agroekonomskih predmeta organizovana je u okviru pet katedara:

 • Katedra za ekonomiju,
 • Katedra za produktivnost rada,
 • Katedra za kalkulacije i finansijsku analizu
 • Katedra za statistiku i
 • Katedra za organizaciju poljoprivrednog preduzeća koja od 2007. godine nosi naziv Katedra za menadžment u agrobiznisu.


Nastava

Nastava na osnovnim studijama odvija se iz predmeta: Farm menadžment , Planiranje u agrobiznisu, Menadžment poljoprivrednog savetodavstva, Upravljanje projektovanjem i razvojem, Menadžment ratarske proizvodnje, Menadžment rada i proizvodnje, Menadžment poslovnih sistema poljoprivrede, Menadžment poslovnih sistema, Upravljanje kvalitetom u agrobiznisu, Standardi i propisi u voćarstvu i vinogradarstvu, Ekonomika i organizacija preduzeća, Menadžment prehrambene industrije, Menadžment proizvodnje voća i grožđa, Menadžment hortikulturne proizvodnje, Upravljanje zaštitom na radu i Upravljanje resursima u proizvodnji hrane, Menadžment proizvodnje stočnih proizvoda, Menadžment stočarske proizvodnje.

Nastava na postdiplomskim studijama odvija se iz predmeta: Projekt menadžment, Poslovni sisetmi, Menadžment ljudskih resursa, Organizacija i ekonomika rada, Metode istraživanja menadžmenta u agrobiznisu, Biznis plan stočne farme, Ekološki menadžment, Sistemi proizvodnje i Organizacija voćarske i vinogradarske proizvodnje.Istraživanje

Katedra za menadžment u agrobiznisu, pored sve šire i intenzivnije nastavno-obrazovne aktivnosti, osvaruje i intenzivan naučno-istraživački rad. Rezultati istraživačkog rada odnose se na mikroekonomske aspekte ekonomike i organizacije rada u poljoprivrednoj proizvodnji. U ovoj istraživačkoj oblasti postignuti su značajni rezultati o pitanju ekonomike i organizacije tehničko-tehnološkog unapređivanja i korišćenja prirodnih i proizvedenih poljoprivrednih fondova u biljnoj i u stočnoj proizvodnji. Značajni su i rezultati izučavanja modela privređivanja privrednih subjekata u tržišnim uslovima. Sagledavaju se kriterijumi konkurentnosti proizvodnih programa i reprodukcionih linija, razvijanja specifičnog menadžmenta u zavisnosti od veličine i tipova privrednih subjekata. Dobijeni su važni rezultati i o primeni iskustava razvijenih zemalja posebno od značaja za funkcionisanje poljoprivredne službe i transfer dostignuća nauke i tehnologije, upravljanja razvojem farmi, malih, srednjih i velikih poljoprivrednih i agroindustrijskih preduzeća. U tom pogledu delatnost Katedre za menadžment u agrobiznisu karakteriše:

 • ispitivanje i utvrđivanje optimalne organizacije poljoprivrednih preduzeća i analiza rezultata njihove delatnosti,
 • proučavanje i utvrđivanje najpovoljnije strukture poljoprivredne proizvodnje u pojedinim rejonima i poljoprivrednim preduzećima,
 • ispitivanje i utvrđivanje optimalnog nivoa intenzivnosti za pojedine linije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
 • proučavanje i utvrđivanje optimalne veličine poljoprivrednih preduzeća,
 • ispitivanje i unapređivanje metoda savremenog upravljanja i rukovođenja u organizacijama poljoprivrede i prehrambene industrije,
 • integracioni procesi u poljoprivredi i prehrambenoj industriji,
 • tendencije i mogućnosti unapređenja poljoprivrede određenih područja,
 • optimalna organizacija i mogućnosti unapređenja delatnosti malih poljoprivrednih gazdinstava,
 • problemi razvoja proizvodnje na individualnim gazdinstvima,
 • putevi i metodi razvoja savetodavne službe u ostvarivanju koncepcije unapređenja poljoprivrede.

Kao rezultat napred navedenih istraživanja publikovani su brojni radovi u monografijama, tematskim i drugim zbornicima, časopisima, posebnim knjigama, studijama i drugim izdanjima, u okviru kojih su prezentovani raznovrsni, sadržajni i veoma značajni rezultati kako sa opšte-teorijskog stanovišta tako i sa stanovišta neposredne primene u uslovima tržišne privrede.Osoblje

redovni profesor
Dragić Živković redovni profesor
Zoran Rajić redovni profesor
Petar Munćan redovni profesor

vanredni profesor
Blaženka Popović vanredni profesor
Branka Bulatović vanredni profesor

docent
Tamara Paunović docent
Mihajlo Munćan docent
Bojan Dimitrijević docent

asistent
Saša Todorović asistent
Jelena Đoković asistent