pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za menadžment u agrobiznisu

Institut
Agroekonomija

Sekretar
Jelena Đoković

Katerdu čini 13 zaposlenih u različitim zvanjima, od toga 7 doktora nauka, 2 asistenta, 3 asistenta pripravnika i 1 saradnik u nastavi.Istorijat

Institut za agroekonomiju osnovan je 1963. godine. Preteče njegovom osnivanju bili su Zavod za poljoprivredno gazdovanje 1941. god. i Zavod za ekonomiku poljoprivrede posle 1941. god. Nastava iz agroekonomskih predmeta organizovana je u okviru pet katedara:

 • Katedra za ekonomiju,
 • Katedra za produktivnost rada,
 • Katedra za kalkulacije i finansijsku analizu
 • Katedra za statistiku i
 • Katedra za organizaciju poljoprivrednog preduzeća koja od 2007. godine nosi naziv Katedra za menadžment u agrobiznisu.


Nastava

Nastava na osnovnim studijama odvija se iz predmeta: Farm menadžment , Planiranje u agrobiznisu, Menadžment poljoprivrednog savetodavstva, Upravljanje projektovanjem i razvojem, Menadžment ratarske proizvodnje, Menadžment rada i proizvodnje, Menadžment poslovnih sistema poljoprivrede, Menadžment poslovnih sistema, Upravljanje kvalitetom u agrobiznisu, Standardi i propisi u voćarstvu i vinogradarstvu, Ekonomika i organizacija preduzeća, Menadžment prehrambene industrije, Menadžment proizvodnje voća i grožđa, Menadžment hortikulturne proizvodnje, Upravljanje zaštitom na radu i Upravljanje resursima u proizvodnji hrane, Menadžment proizvodnje stočnih proizvoda, Menadžment stočarske proizvodnje.

Nastava na postdiplomskim studijama odvija se iz predmeta: Projekt menadžment, Poslovni sisetmi, Menadžment ljudskih resursa, Organizacija i ekonomika rada, Metode istraživanja menadžmenta u agrobiznisu, Biznis plan stočne farme, Ekološki menadžment, Sistemi proizvodnje i Organizacija voćarske i vinogradarske proizvodnje.Istraživanje

Katedra za menadžment u agrobiznisu, pored sve šire i intenzivnije nastavno-obrazovne aktivnosti, osvaruje i intenzivan naučno-istraživački rad. Rezultati istraživačkog rada odnose se na mikroekonomske aspekte ekonomike i organizacije rada u poljoprivrednoj proizvodnji. U ovoj istraživačkoj oblasti postignuti su značajni rezultati o pitanju ekonomike i organizacije tehničko-tehnološkog unapređivanja i korišćenja prirodnih i proizvedenih poljoprivrednih fondova u biljnoj i u stočnoj proizvodnji. Značajni su i rezultati izučavanja modela privređivanja privrednih subjekata u tržišnim uslovima. Sagledavaju se kriterijumi konkurentnosti proizvodnih programa i reprodukcionih linija, razvijanja specifičnog menadžmenta u zavisnosti od veličine i tipova privrednih subjekata. Dobijeni su važni rezultati i o primeni iskustava razvijenih zemalja posebno od značaja za funkcionisanje poljoprivredne službe i transfer dostignuća nauke i tehnologije, upravljanja razvojem farmi, malih, srednjih i velikih poljoprivrednih i agroindustrijskih preduzeća. U tom pogledu delatnost Katedre za menadžment u agrobiznisu karakteriše:

 • ispitivanje i utvrđivanje optimalne organizacije poljoprivrednih preduzeća i analiza rezultata njihove delatnosti,
 • proučavanje i utvrđivanje najpovoljnije strukture poljoprivredne proizvodnje u pojedinim rejonima i poljoprivrednim preduzećima,
 • ispitivanje i utvrđivanje optimalnog nivoa intenzivnosti za pojedine linije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
 • proučavanje i utvrđivanje optimalne veličine poljoprivrednih preduzeća,
 • ispitivanje i unapređivanje metoda savremenog upravljanja i rukovođenja u organizacijama poljoprivrede i prehrambene industrije,
 • integracioni procesi u poljoprivredi i prehrambenoj industriji,
 • tendencije i mogućnosti unapređenja poljoprivrede određenih područja,
 • optimalna organizacija i mogućnosti unapređenja delatnosti malih poljoprivrednih gazdinstava,
 • problemi razvoja proizvodnje na individualnim gazdinstvima,
 • putevi i metodi razvoja savetodavne službe u ostvarivanju koncepcije unapređenja poljoprivrede.

Kao rezultat napred navedenih istraživanja publikovani su brojni radovi u monografijama, tematskim i drugim zbornicima, časopisima, posebnim knjigama, studijama i drugim izdanjima, u okviru kojih su prezentovani raznovrsni, sadržajni i veoma značajni rezultati kako sa opšte-teorijskog stanovišta tako i sa stanovišta neposredne primene u uslovima tržišne privrede.Osoblje

redovni profesor
Dragić Živković redovni profesor
Zoran Rajić redovni profesor
Petar Munćan redovni profesor

vanredni profesor
Blaženka Popović vanredni profesor
Branka Kalanović-Bulatović vanredni profesor

docent
Tamara Paunović docent
Mihajlo Munćan docent
Bojan Dimitrijević docent

asistent
Saša Todorović asistent
Jelena Đoković asistent