pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra ekonomike poljoprivrede i tržišta

Institut
Agroekonomija

Šef katedre
Dragica Božić

Sekretar
Marija Nikolić

Katedru čini 5 zaposlenih u različitim zvanjima, od toga 4 doktora nauka (tri redovna profesora i jedan docent) i 1 asistent.Istorijat

Nastavni predmeti umatičeni na Katedri prisutni su, u različitom broju, pod različitim nazivima i u različitom obimu u svim nastavnim planovima od osnivanja Poljoprivredno-šumarskog fakulteta (1919) do danas. Katedra je pod različitim nazivima bila u sastavu Zavoda za poljoprivredno gazdovanje (1919-1941), Zavoda za ekonomiku poljoprivrede (1941-1963) i Instituta za agroekonomiju (od 1963).

Od formiranja četvorogodišnjih studija na Odseku za agroekonomiju (1963), profesori i saradnici na predmetima umatičenim u sadašnju Katedru su bili: prof. dr Branislav M. Milosavljević (1912 - 1997), prof. dr Borislav A. Radovanović (1922; penzionisan 1987), prof. dr Petar J. Marković (1923 - 2010), prof. Dušan J. Lopandić (1905 - 1995), prof. dr Viden S. Ranđelović (1936 - 2001), prof. dr Jovan V. Bukorović (1935 - 1990), prof. dr Jeremija D. Simić (1933; penzionisan 2000), prof. dr Aleksandar M. Tomin (1921 -2007), prof. dr Jovan S. Bogdanović (1934; penzionisan 2000), prof. dr Milutin T. Đorović, prof. dr Miladin M. Ševarlić, prof. dr Natalija Lj. (Vukadinov) Bogdanov, prof. dr Dragica G. (Ranđelović) Božić, prof. dr Simo V. Stevanović, asistent-pripravnik Drago V. Cvijanović (1960; radio 1981-1984), assistent-pripravnik Nagib S. Hadžić (1963; radio 1990-1992), asistent mr Dušica Đ. Svilanović (1964; radila 1990-2002), assistent mr Raško S. Stefanović (1966; radio 1993-2006), asistent-pripravnik Zorica V. Jovanović (1969; radila 2000-2005), asistent-pripravnik Verica M. Lazić i asistent mr Marija M. (Halavanja) Nikolić. U istom periodu tehničke saradnice na Katedri su bile Smiljka D. Stanišić (1915-2001) i Vera B. (Ašković) Stoićević (1940; penzionisana 2001). Šefovi Katedre u periodu od 1963. do 2002. godine su bili: prof. dr Branislav M. Milosavljević, prof. dr Borislav A. Radovanović, prof. dr Petar J. Marković, prof. Dušan J. Lopandić, prof. dr Viden S. Ranđelović i prof. dr Milutin T. Đorović.

Od 2002. godine Katedra postoji pod današnjim nazivom, a šefovi su bili: prof. dr Milutin T. Đorović (2004-2006) i prof. dr Miladin M. Ševarlić (2002-2004. i od 2006. godine).Nastava

Nastava na Katedri je sistematizovana u tri uže naučne discipline:

  •  Ekonomika poljoprivrede, kojoj pripadaju predmeti:a) na osnovnim akademskim studijama - Ekonomika poljoprivrede, Ekonomika poljoprivrede i zadrugarstvo, Ekonomika prehrambene industrije, Savetodavstvo u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Ruralni razvoj i ruralna politika, b) na diplomskim akademskim studijama - Zadrugarstvo i udruživanje u agroprivredi, Ekonomika seoskog turizma,  Ruralna ekonomija I, c) na specijalističkim akademskim studijama - Agrarna i ruralna politika;
  • Tržište i agromarketing,kojoj pripadaju predmeti:a) na osnovnim akademskim studijama - Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda i Tržište i marketing agroindustrijskih proizvoda , b) na diplomskim akademskim studijama – Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda i  Istraživanje tržišta poljoprivrednih proizvoda;
  •  Ekonomika i privredni sistem,kojoj pripadaju predmeti:a) na osnovnim akademskim studijama - Nacionalna ekonomikaiprivredni sistem, b) na diplomskim akademskim studijama - Međunarodni ekonomski odnosi .


Istraživanje

Članovi Katedre se bave istraživanjem u sledećim oblastima agroekonomskih nauka: Ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, Zadrugarstvo i udruživanje u agroprivredi, Savetodavstvo u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Ekonomika seoskog turizma, Metodologija istraživanja u ekonomici poljoprivrede, Svetska poljoprivreda i prehrambena sigurnost,  Agrarna politika i poljoprivredna podrška, Položaj poljoprivrede u međunarodnim integracionim procesima, Strukturne promene u poljoprivredi, Politika ruralnog razvoja, Ruralna ekonomija i ruralno tržište rada, Ruralno siromaštvo i socijalna inkluzija; Istraživanje tržišta i prometa poljoprivrednih i agroindustrijskih proizvoda, Istraživanje i upravljanje agromarketingom; Tranzicija privrede i privrednog sistema Srbije, Integracioni procesi, Ekonomska politika, Granske ekonomike, Tržišnost poljoprivredne proizvodnje, …Osoblje

redovni profesor
Dragica Božić redovni profesor
Natalija Bogdanov redovni profesor

docent
Marija Nikolić docent

asistent
Ružica Papić asistent