pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane

Institut
Prehrambena tehnologija i biohemija

Šef katedre
Andreja Rajković

Sekretar
Nada Šmigić

Uvažavajući brojne globalne probleme i ozbiljne posledice u vezi bezbednosti i kvaliteta hrane, posebno savremene zahteve za efikasnim i efektivnim rešavanjem ovih problema, uz aktivan odnos i preventivan pristup upravljanju procesima, definisane odgovornosti i optimalnu dokumentovanost, u okviru Odseka za prehrambenu tehnologiju, od 2007/08 školske godine je uvedena nova, četvrta nastavna grupa - ”Upravljanje bezbednošću i kvalitetom u proizvodnji hrane”. Tako je aprila 2008. godine Statutom Poljoprivrednog fakulteta definisana i nova Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane. Do konstituisanja (aprila 2009. godine), nova Katedra je aktivnosti sprovodila u okviru Katedre za tehnologiju animalnih proizvoda - koja je bila i inicijator osnivanja nove nastavne grupe. U momentu osnivanja, Katedru su činila 4 zaposlena u različitim zvanjima, od toga 1 redovni profesor, 1 docent i 2 asistenta (magistri nauka). Danas, Katedru su to 1 redovni profesor u penziji, 1 vanredni profesor i 3 docenta, od kojih je jedan  u završnoj fazi izbora u zvanje vanrednog profesoram i 1 stručni saradnik . Katedra već više godina veoma uspešno ostvaruje saradnju sa Ghent University, Faculty of Bioscience Engineering u Belgiji, kao i mnogim drugim renomiranim Univerzitetima.Nastava

Nastavna aktivnost na osnovnim, poslediplomskim i doktorskim studijama se ostvaruje iz predmeta koji obuhvataju različite sisteme i oblasti upravljanja, a pre svega se odnose na bezbednost i kvalitet hrane, zaštitu životne sredine, zaštitu na radu, te organizaciju rada i akreditaciju laboratorija. Pored ovoga, oblasti koje su integralni deo navedenih upravljačkih sistema u procesima proizvodnje hrane, ili čine njihovu podršku, obuhvaćene su predmetima projektovanje i razvoj, senzorna analiza, upravljanje dokumentima, resursima, održavanjem, kao i upravljanjem troškovima. Najzad, nastavom su obuhvaćeni  normativno regulisanje bezbednosti i kvaliteta hrane i organizacija rada i akreditacija laboratorija. Od akademske 2014/2015 godine Katedra će biti nosilac novog, najmodernije koncipiranog Mastera iz upravljanja bezbednošću i kvalitetom hrane.Istraživanje

Naučno-istraživački rad se ostvaruje u okviru svih savremenih upravljačkih sistema, posebno u oblastima upravljanja bezbednošću i kvalitetom u procesima obrade i prerade biljnih i animalnih sirovina, odnosno u okviru tehnologije izrade proizvoda konzervisanja i vrenja, ratarskih i animalnih proizvoda. Naučna delatnost se ostvaruje i kroz učešće u domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima.

Članovi Katedre su kod IRCA (International Register of Certified Auditors, England) i RABQSA (SAD/Australia), sertifikovani ocenjivači sistema upravljanja bezbednošću hrane (koncept HACCP - CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003; ISO 22000), upravljanja kvalitetom (ISO 9000) i upravljanja zaštitom životne sredine (ISO 14000). Takođe, nastavnici Katedre su kod Nigel Bauer & Associates, London, England, registrovani predavači iz oblasti upravljanja bezbednošću i kvalitetom hrane. Tako, stručnu aktivnost članovi Katedre ostvaruju kroz izvođenje raznih vidova obuke, konsaltinga i ocenjivanja nivoa usaglašenosti sa zahtevima savremenih sistema upravljanja bezbednošću i kvalitetom u pogonima prehrambene industrije. Do sada je u zemlji i inostranstvu (BiH; Makedonija; Turska; Rusija) uspešno održano više od 100 zvaničnih obuka, preko 50 konsalting usluga i oko 400 ocenjivanja usaglašenosti sa zahtevima različitih sistema upravljanja bezbednošću i kvaliteto

Međunarodna saradnja

Katedra učestvuje u realizaciji dva međunarodna naučna projekta:

- Control and prevention of emerging and future pathogens at cellular and molecular level throughout the food chain (Pathogen Combat): EU sixth framework programme food quality and safety - No. 007081 (www.pathogencombat.com)
U okviru realizacije ovog projekta, docent dr Nikola Tomić je proveo 7 meseci na Faculty of Bioscience Engineering, University of Gent (Belgium) gde je obavio deo istraživanja u okviru svoje doktorske disertacijem pod mentorstvom prof. Andreja Rajkovića. Takođe. u okviru realizacije ovog projekta, docent dr Nada Šmigić je provela 4 godine na Faculty of Bioscience Engineering, University of Gent (Belgium) gde je obavila istraživanja u okviru svoje doktorske disertacije, pod mentorstvom prof. dr Andreja Rajkovića.

- ”Impact of climate change and globalisation on safety of fresh produce - governing a supply chain of uncompromised food sovereignty” (Veg-i-Trade) EU seventh framework work programme topic addressed: KBBE-2009-2-5-01: International food trade: anticipating the impact of climate change on the safety of European and global food markets – SICA. Takođe, Katedra učestvuje u realizaciji projekta Basileus - Erasmus Mundus External Cooperation Window program for Western Balkans (www.basileus.ugent.be) finansiranog od strane evropske komisije.
U okviru realizacije ovog projekta, docent dr Igor Tomašević (danas član Katedre za tehnologiju animalnih proizvoda) je proveo 12 meseci na Faculty of Bioscience Engineering, University of Gent (Belgium) gde je obavio deo istraživanja u okviru svoje doktorske disertacije pod mentorstvom prof. dr Andreja Rajkovića i prof. dr Radomira Radovanovića.

- FP7 Aquavalens Project - Protecting the health of European by improving methods for the detection of pathogens in driking water and water used in food preparation. Protecting the health of Europeans by improving methods for the detection of pathogens in drinking water and water used in food preparation.Osoblje

redovni profesor
Andreja Rajković redovni profesor

vanredni profesor
Nikola Tomić vanredni profesor
Nada Šmigić vanredni profesor
Ilija Đekić vanredni profesor

stručni saradnik
Marijana Jovanović stručni saradnik