pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za tehnološku mikrobiologiju

Institut
Prehrambena tehnologija i biohemija

Šef katedre
Miomir Nikšić

Sekretar
Milena Pantić

Katedru čini 9 zaposlenih, od toga 4 doktora nauka, 1 magistar, 2 saradnika u nastavi, 1 stručni saradnika i 1 tehnički saradnik. Šef Katedre je prof. dr Dragojlo ObradovićIstorijat

Katedra za tehnološku mikrobiologiju je jedna od najstarijih katedri na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Osnivač tadašnjeg Zavoda za mikrobiologiju bio je Sergej Nikolajevič Vinogradski. Katedru su nasledili Dimitrij Fjodorovič Konjev i akademik Živojin Tešić.

Katedra za mikrobiologiju je je 1993.g. podeljena na Katedra za mikrobiologiju zemljišta i voda i Katedru za tehnološku mikrobiologiju. Šefovi Katedre bili su prof. dr Marija Šutić i prof. dr Milorad Stojanović.Nastava

Aktivnost Katedre za Tehnološku mikrobiologiju ogleda se u odvijanju nastave na osnovnim, master, specijalističkim i doktorskim studijama. Nastava na osnovnim studijama odvija se iz predmeta: Mikrobiologija, Opšta mikrobiologija, Mikrobiologija biljnih proizvoda, Mikrobiologija animalnih proizvoda, Mikrobiologija hrane, Mikrobiološke metode analize hrane, Sanitacija pogona i Gljivarstvo. Nastava na master studijama odvija se iz predmeta: Metode u mikrobiologiji hrane, Bakteriologija hrane, Mikologija hrane, Viši kurs mikrobiologije animalnih proizvoda i Viši kurs mikrobiologije biljnih proizvoda. Nastava na specijalističkim studijama odvija se iz predmeta: Viši kurs mikrobioloških metoda, Viši kurs mikrobiologije hrane, Viši kurs tehnološke mikrobiologije, Mikrobiološka kontrola proizvoda, Sanitacija prehrambenih pogona. Nastava na doktorskim studijama obuhvata predmete: Mikrobiološke metode analize, Genetika mikroorganizama, Industrijska mikrobiologija i Odabrana poglavlja iz mikrobiologije hrane.Istraživanje

Nastavnici i saradnici učestvuju na nacionalnim projektima u oblastima fundamentalnih nauka i tehnološkog razvoja, doprinoseći razvoju kako novih proizvoda, tako i unapređenju tehnoloških procesa i postupaka u proizvodnji, razvoju mikrobiološke kontrole i bezbednosti proizvodnje hrane. Naučna delatnost Katedre za Tehnološku mikrobiologiju ogleda se u istraživanjima vezanim za sirovine animalnog i biljnog porekla, zatim mikrobiološke probleme tokom prerade i proizvodnje hrane, kao i rešavanje problema održivosti i bezbednosti gotovih proizvoda.

Članovi Katedre aktivno učestvuju u strukovnim udruženjima:
Udruženje mikrobiologa Srbije, Društvo za unapređenje ishrane Srbije,
Evropski savez mikrobioloških društava (FEMS).

Članovi Katedre su ostvarili značajnu saradnju sa naučnim institucijama u zemljama kako iz okruženja (Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija), tako i iz Evropske Unije i SAD.Osoblje

redovni profesor
Zorica Radulović redovni profesor
Dragoslava Radin redovni profesor
Miomir Nikšić redovni profesor

vanredni profesor
Anita Klaus vanredni profesor

docent
Milena Pantić docent
Milica Mirković docent

stručni saradnik
Dušanka Paunović stručni saradnik

tehnički saradnik
Vesna Milošević tehnički saradnik