pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda

Institut
Prehrambena tehnologija i biohemija

Šef katedre
Predrag Puđa

Sekretar
Slaviša Stajić

Katedru čini 17 zaposlenih, od toga 5 doktora nauka, 2 magistra, 1 saradnik u nastavi, 4 stručna saradnika i 4 tehnička saradnika. Od toga, dvoje zaposlenih participira na Katedri za Upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane. Takođe, troje zaposlenih ca Katedre za Upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane participira na Katedri za Tehnologiju animalnih proizvoda.Istorijat

Naučnoistraživački rad iz oblasti prehrambene tehnologije je u ranijem periodu razvijan kroz Zavod za tehnologiju poljoprivrednih proizvoda. Iz ovog Zavoda je, 1971. godine, osnovan Institut za prehrambenu tehnologiju i biohemiju. Iste godine osnovana je Katedra za tehnologiju stočnih proizvoda, koja je kasnije preimenovana u Katedru za tehnologiju animalnih proizvoda.Nastava

Aktivnost Katedre za Tehnologiju animalnih proizvoda ogleda se u odvijanju nastave na osnovnim i poslediplomskim studijama. Nastava na osnovnim studijama odvija se iz predmeta: Hemija i fizika mleka, Obrada mleka, Poznavanje mesa, Obrada mesa, Mašine i uređaji u tehnologiji animalnih proizvoda, Tehnologija mleka I i II, Tehnologija mesa I i II, Tehnologija pratećih proizvoda u industriji mleka, Tehnologija pratećih proizvoda u industriji mesa, Tehnologija ribe, Tehnologija kiselomlečnih proizvoda, Tehnologija sladoleda, Mašine i uređaji u tehnologiji animalnih proizvoda, Tradicionalni proizvodi animalnog porekla, Tehnologija obrade i prerade mleka, Osnovi tehnologije animalnih proizvoda, Osnovi prehrambene tehnologije i Prerada mesa i mleka.

Nastava na poslediplomskim studijama odvija se iz predmeta: Viši kurs hemije i fizike mleka, Viši kurs tehnologije mleka, Tehnološka i funkcionalna svojstva mleka, Funkcionalna i tehnološka svojstva životinjskih tkiva, Struktura, sastav i postmortalne promene životinjskih tkiva, Fermentisani proizvodi od mleka, Koncentrovani sušeni i zamrznuti proizvodi od mleka, Tehnologija animalnih proizvoda, Metode konzervisanja mesa, Procesi proizvodnje i prerade mesa.

Nastava na doktorskim studijama obuhvata predmete: Odabrana poglavlja iz hemije i fizike mleka, Odabrana poglavlja iz obrade i prerade mleka, Odabrana poglavlja iz poznavanja i obrade mesa, Odabrana poglavlja iz tehnologije mesa, Hemijske i biohemijske transformacijeproizvoda animalnog porekla, Odabrana poglavlja iz upravljanja bezbednošću u proizvodnji hrane, Odabrana poglavlja iz upravljanja kvalitetom u proizvodnji hrane. .Istraživanje

Nastavnici i saradnici učestvuju na nacionalnim projektima u oblastima fundamentalnih nauka i tehnološkog razvoja, doprinoseći razvoju kako novih proizvoda, tako i unapređenju tehnoloških procesa i postupaka u proizvodnji, kao i tehnološke opreme. Naučna delatnost Katedre za Tehnologiju animalnih proizvoda ogleda se u istraživanjima vezanim kako za sirovine animalnog porekla (meso i mleko), tako i za proizvode u industiji mesa i mleka. U tom smislu, Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda prvenstveno radi na osnovnim istraživanjima i tehnološkim projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Članovi Katedre su ostvarili značajnu saradnju sa naučnim institucijama u zemljama kako iz okruženja (Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija), tako i iz Evropske Unije i šire.Osoblje

redovni profesor
Dušan Živković redovni profesor
Predrag Puđa redovni profesor
Ognjen Maćej redovni profesor
Snežana Jovanović redovni profesor

vanredni profesor
Igor Tomašević vanredni profesor
Jelena Miočinović vanredni profesor

docent
Slaviša Stajić docent

stručni saradnik
Igor Zdravković stručni saradnik
Tanja Vučić stručni saradnik
Zorana Miloradović stručni saradnik

tehnički saradnik
Tanja Vuković tehnički saradnik
Slađana Lukić tehnički saradnik
Danijela Grujić tehnički saradnik