pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda

Institut
Prehrambena tehnologija i biohemija

Šef katedre
Mirjana Demin

Sekretar
Tijana Urošević

Katedru čini 14 zaposlenih u različitim zvanjima, od toga 6 doktora nauka, 3 magistra nauka, 3 stručna saradnika i 2 tehničara.Istorijat

Proizvodi prerade žitarica, uljarica i šećerne repe – brašno, ulje i šećer – osnova su, manje-više, svake hrane. S toga je proizvodnja i prerada ovih ratarskih sirovina osnovni strateški cilj svake zemlje. S obzirom na značaj i brojnost prehrambenih proizvoda na bazi pomenutih sirovina, razvoju tehnologija za njihovu proizvodnju posvećuje se posebna pažnja i one se, tako reći iz dana u dan, menjaju i unapređuju. To je bio i razlog da se naučne discipline koje se bave tehnologijama prerade ratarskih sirovina izdvoje u posebnu nastavnu i naučnu grupu odvajanjem Katedre za tehnologiju ratarskih proizvoda (1980. godine) od Katedre za tehnologiju biljnih proizvoda, gde su bile zastupljene sa samo tri predmeta.

Danas naučna oblast prerade ratarskih sirovina obuhvata generalne aspekte i optimizaciju postupaka prerade većine ratarskih kultura, uključujući i one specifične kao što su duvan, kakaovac i kafa, evaluaciju kvaliteta pojedinačnih proizvoda, analitičke tehnike i utvrđivanje faktora kvaliteta, kako procesa, tako i proizvoda, kao i posebne aspekte proizvodnje i veze sa ekološkim problemima.Nastava

Aktivnost Katedre za Tehnologiju ratarskih proizvoda ogleda se u odvijanju nastave na osnovnim i poslediplomskim studijama. Nastava na osnovnim studijama odvija se iz predmeta: Mehaničke operacije, Toplotne i difuzione operacije, Osnovi proizvodnje konditorskih proizvoda, Tehnologija konditorskih proizvoda,
Tehnologija i kvalitet kafe i proizvoda srodnih kafi, Tehnologija ulja i masti, Modifikacije ulja i masti,
Tehnologija žita, Tehnologija brašna, Tehnologija slada i piva, Tehnologija obrade duvana,
Tehnologija prerade duvana, Prateći proizvodi u preradi duvana,
Tehnologija šećera i skroba.
Nastava na specijalističkim studijama odvija se iz predmeta: Tehnologija žita i brašna, Tehnologija ulja, Tehnologija obrade i prerade duvana, Tehnologija slada i piva, Tehnologija konditorskih proizvoda.

U okviru master studija sluša se nastava iz predmeta: Fenomeni prenosa toplote i mase, Viši kurs tehnologije prerade žita i brašna, Viši kurs tehnologije konditorskih proizvoda, Viši kurs tehnologije piva, Viši kurs tehnologije ulja i masti, Viši kurs tehnologije šećera i skroba, Viši kurs tehnologije obrade i prerade duvana.

Nastava na doktorskim studijama obuhvata sledeće predmete:
Odabrana poglavlja iz tehnologije prerade žita i brašna, Odabrana poglavlja iz tehnologije šećera i skroba, Odabrana poglavlja iz tehnologije obrade i prerade duvana, Odabrana poglavlja iz tehnologije konditorskih proizvoda, Odabrana poglavlja iz tehnologije slada i piva i Odabrana poglavlja iz tehnologije ulja i masti.Istraživanje

Nastavnici i saradnici sa Katedre za Tehnologiju ratarskih proizvoda su do sada učestvovali na dvadeset projekata Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.Osoblje

redovni profesor
Miroslava Nikolić redovni profesor
Ida Leskošek Čukalović redovni profesor

vanredni profesor
Vesna Radojičić vanredni profesor
Biljana Rabrenović vanredni profesor
Mirjana Demin vanredni profesor

docent
Jovanka Laličić-Petronijević docent

asistent
Tijana Urošević asistent

stručni saradnik
Sveto Rakić stručni saradnik
Gordana Kulić stručni saradnik
Sofija Ićitović stručni saradnik

tehnički saradnik
Snežana Saljević tehnički saradnik
Tatjana Kostić tehnički saradnik