pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za melioracije zemljišta

Institut
Zemljište i melioracije

Šef katedre
Ružica Stričević

Sekretar
Marija Ćosić

Uža naučna oblast kojom se bave nastavnici i saradnici Katedre za navodnjavanje, odvodnjavanje i konzervaciju zemljišta je Melioracije zemljišta, i njoj pripada 42 predmeta koje predaju nastavnici Katedre na svim nivoima akademskih studija na Poljoprivrednom fakultetuNastava

Predmeti koji predaju nastavnici Katedre su pretežno uže stručni predmeti na studijskom programu osnovnih akademskih studija Melioracije zemljišta koji se predaju na višim godinama studija. Na Katedri za navodnjavanje, odvodnjavanje i konzervaciju zemljišta urađen i odbranjen najveći broj diplomskih radova studenata programa Melioracije zemljišta, iz oblasti navodnjavanja, odvodnjavanja, zaštite zemljišta od erozije, rekultivacije, uređenja zemljišta itd.
U okviru diplomskih – master studija programa Melioracije zemljišta izborom predmeta Katedre za navodnjavanje, odvodnjavanje i konzervaciju zemljišta student se može opredeliti za uže područje obrazovanja Hidromelioracije.
Katedra za navodnjavanje, odvodnjavanje i konzervacija zemljišta je u celini nosilac studijskog programa diplomskih akademskih studija Menadžment voda u poljoprivredi na kome se studenti u dobro opremljenoj računarskoj učionici uz primenu savremenih tehnika i metoda nastavnog procesa upoznaju sa najnovijim znanjima iz ove oblasti.
Na programu doktorskih studija. Poljoprivredne nauke Katedra je nosilac grupe izbornih predmeta iz uže naučne oblasti Melioracije zemljišta.
Predmeti koji pripadaju užoj naučnoj oblasti Melioracije zemljišta predaju se i na drugim studijskim programima Poljoprivrednog fakulteta: na modulima Ratarstvo, Voćarstvo i vinogradarstvo, Hortikultura studijskog programa Biljna proizvodnja, kao i na studijskom programu AgroekonomijaIstraživanje

Stručni i naučno istraživački rad koji se odvija na Katedri za navodnjavanje, odvodnjavanje i konzervaciju zemljišta usmereni su na analize fizičkih i vodno-vazdušnih osobina zemljišta i mera njihove popravke, hidrološke analize, rad u oblasti izgradnje i održavanja sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije, rekultivacije poljoprivrednih zemljišta, itd.
Pored velikog broja stručnih projekata članovi Katedre su kao istraživači angažovani u međunarodnim projektima i projektima koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Međunarodni projekti:

CARDS: TEMPUS Project CD_JEP-40071-2005 (RS) Lowland Agricultural water management (LOLAqua), Internationally oriented M.Sc. course
Centre of Sustainable Crop-Water Management in Western Balcan Agriculture (CROPWAT). FP 6 projekat Evropske unije
Projekti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
Proučavanje ekstremnih hidroloških pojava - poplave i suše u Srbiji
Tehničke i ekonomske mere za povećanje efikasnosti navodnjavanja i odvodnjavanja
Multidisciplinarni pristup upravljanja vodom za potrebe proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane i ublažavanja efekata suše u poljoprivredi.
Razvoj novih tehnoloških postupaka rekultivacije peskovitih deposola termoelektrane Kostolac radi povećanja njihove produkcione sposobnosti
Optimiizacija parametara kvaliteta zemljišta i supstrata za proizvodnju visoko kvalitetnog povrća u zaštićenom prostoru.Osoblje

redovni profesor
Ružica Stričević redovni profesor
Boško Gajić redovni profesor
Nevenka Đurović redovni profesor

vanredni profesor
Enika Gregorić vanredni profesor

docent
Vesna Počuča docent
Mirko Nedić docent
Gordana Matović docent
Marija Ćosić docent

viši stručni saradnik
Angelina Tapanarova viši stručni saradnik