pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za ekološku mikrobiologiju

Institut
Zemljište i melioracije

Šef katedre
Vera Raičević

Sekretar
Blažo Lalević

Na katedri je zaposleno 7 članova: dr Vera Raičević (redovni profesor), dr Snežana Đorđević (vanredni profesor), dr Blažo Lalević (stručni saradnik), mr Igor Kljujev (asistent), dipl.inž. Jelena Petrović (asistent), spec. Nataša Marinković (stručni saradnik) i Zlata Bjelić (tehnički saradnik). Šef katedre je dr Vera Raičević.Istorijat

Katedra za ekološku mikrobiologiju je jedna od najstarijih katedri na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Osnivač tadašnjeg Zavoda za mikrobiologiju bio je Sergej Nikolajevič Vinogradski. Katedru su nasledili Dimitrij Fjodorovič Konjev i akademik Živojin Tešić, koji su dali veliki doprinos razvoju zemljišne mikrobiologije.
Katedra za mikrobiologiju je je 1993.g. podeljena na Katedra za mikrobiologiju zemljišta i voda i Katedru za tehnološku mikrobiologiju. Od 2007. Katedra ѕa mikrobiologiju zemljišta i voda je promenila naziv u Katedru za ekološku mikrobiologiju.Nastava

Na Katedri za ekološku mikrobiologiju odražava se nastava na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama.
Na osnovnim akademskim studijama nastava se obavlja za studente prve godine Odseka za ratarstvo, hortikulturu, voćarstvo i vinogradarstvo i fitomedicinu (predmet Osnovi mikrobiologije zemljišta sa fondom časova 3+2 i 6 ESPB bodova). Na Odseku za melioracije zemljišta nastava se obavlja za studente druge godine (predmeti Mikrobiologija zemljišta, fond časova 3+2, 6 ESPB bodova, i Hemija i mikrobiologija voda, fond časova 3+2, 5 ESPB bodova).
Na diplomskim akademskim studijama nastava se obavlja za studente Odseka za melioracije zemljišta (studijski program Melioracije zemljišta). Osoblje katedre održava nastavu na predmetima Degradacija poljoprivrednih zemljišta i Ekološki inženjering poljoprivrednih zemljišta (obavezni predmeti), kao i na predmetima Biljno mikrobna interakcija, Bioremedijacija, Patogeni mikroorganizmi u životnoj sredini i Ekološka mikrobiologija (izborni predmeti). U okviru studijske grupe za ratarstvo i povrtarstvo studenti slušaju i predmet Bioindikacija zemljišta i staništa (izborni predmet).
Katedra za ekološku mikrobiologiju je uknjučena u realizaciju multidisciplinarnog internacionalnog master projekta «Zaštita životne sredine u poljoprivredi» na kome se odvija nastava iz predmeta Ekološka mikrobiologija (obavezni predmet).
Na doktorskim akademskim studijama osoblje Katedre za ekološku mikrobiologiju izvodi nastavu iz predmeta Metode istraživanja u melioracijama (obavezni predmet), dok su izborni predmeti Biohemija i fiziologija mikroorganizama, Genetika mikroorganizama, Biodiverzitet i evolucija mikroorganizama, Rizosfera i mikroorganizmi i Bioremedijacija zemljišta i voda.Istraživanje

Katedra za ekološku mikrobiologiju bavi se proučavanjima uloge mikroorganizama u agroekosistemu. Na katedri se obavljaju istraživanjanja u oblasti biljno-mikrobnih interakcija, azotofiksacije, mikrobiološkog kvaliteta vode za navodnjavanje i svežeg voća i povrća, bioremedijacije zemljišta i voda, kompostiranja komunalnog i agroindustrijskog otpada, biofertilizacije itd. Od 2000. godine članovi katedre su aktivno učestvovali u izradi 3 domaća projekta tehnološkog razvoja i jednog inovacionog projekta, kao i 3 međunarodna projekta. Laboratorija Katedre je preporučena od strane Ministarstva poljoprivrede za analize kvaliteta mikrobioloških đubriva.Osoblje

redovni profesor
Vera Raičević redovni profesor

vanredni profesor
Blažo Lalević vanredni profesor
Snežana Đorđević vanredni profesor

docent
Igor Kljujev docent
Jelena Jovičić Petrović docent

stručni saradnik
Nataša Stošić stručni saradnik