pretraga
 
ћирилица срп-ћир latinica srp-lat english eng
 

Katedra za pedologiju i geologiju

Institut
Zemljište i melioracije

Šef katedre
Aleksandar Đorđević

Sekretar
Nataša Nikolić

Katedra za pedologiju i geologiju ima 13 zaposlenih i to 4 doktora nauka, 1 magistra, 5 dipl.inž. i 3 sa srednjom stručnom spremom.Istorijat

Na prvoj sednici Poljoprivrednog fakulteta, održanoj 19. maja 1920. godine medju sedmoricom izabranih profesora Fakulteta bio je i dr Aleksandar Stebut, profesor Pedologije.
Nastavu iz Pedologije izvodili su i: prof.dr Nikola Pavićević (uveo predmet Fizika zemljišta), prof.dr Miodrag Živković, akademik prof.dr Miloje Ćirić, prof.dr Milovan Bogdanović, prof.dr Rastislav Korunović, Prof.dr Stojan Stojanović, prof.dr Vladimir Hadžić, prof.dr Mihajlo Adam i prof.dr Nadežda Tančić. Ovi profesori su dali značajan doprinos razvoju Pedologije kao posebne naučne oblasti.
Uporedo sa razvojem Pedologije razvijala se i Agrogeologija, od 2008.godine formirana je posebna naučna oblast Geologija. Nastavu iz Agrogeologije izvodili su: prof. dr Jovan Žujović, prof. dr Brana Dimitrijević, prof dr. Leposava Nikolić, prof. dr Dobrivoje Aleksandrović i prof. dr Nikola Kostić.
Naučna oblast Geodezija priključena je 1998.godine Katedri za pedologiju i geologiju. Nastavu iz predmata geodezija prvi je izvodio prof. Dragutin Nedeljković, posle njega prof.dr Sava Kamenović.Nastava

Na Katedri za pedologiju i geologiju nastava se održava na osnovnim i diplomskim akademskim studijama kao i na doktorskim studijama i to iz tri uže naučne oblasti: Pedologija, Geologija i Geodezija.

U okviru uže naučne oblasti Pedologija na osnovnim akademskim studijama predmet Pedologija se sluša na odsecima Biljne grupacije (Ratrstvo, Hortikultura, Fitomedicina i Voćarstvo i vinogradarstvo) sa fondom časova 4+2, 7 ESPB; na odseku za Melioracije zemljišta (3+2, 7 ESPB); i na odseku za Poljoprivrednu tehniku (3+2, 7 ESPB).
Na diplomskim akademskim - master studijama na studijskom programu Melioracije zemljišta slušaju se predmeti Metode istraživanja zemljišta (3+2, 6 ESPB), Sistematika i geografija zemljišta (3+2, 6 ESPB) i Kartografija zemljišta sa PIS-om (2+1, 6 ESPB).
Na doktorskim studijama nastava se izvodi na studijskom programu Poljoprivredne nauke, modulu Melioracije zemljišta iz predmeta: Metode istraživanja u melioracijama (5+3, 10 ESPB), Ekologija rizosfere (4+3, 8 ESPB), Antropogena zemljišta (6+4, 10 ESPB) i Zemljišni informacioni sistemi (3+2, 6 ESPB).

U okviru uže naučne oblasti Geologija na osnovnim akademskim studijama na odseku za Melioracije zemljišta se slušaju predmeti Osnovi mineralogije sa fondom časova 3+2, 6 ESPB, Geologija (2+2, 5 ESPB) i Osnovi hidrogeologije kao izborni (3+2, 6 ESPB), a na Biljnoj grupaciji predmet Geologija kao izborni (2+1, 3 ESPB).
Na diplomskim akademskim - master studijama na studijskom programu Melioracije zemljišta sluša se predmet Minerologija sedimentnih stena (3+2, 6 ESPB).
Na doktorskim studijama nastava se izvodi na studijskom programu Poljoprivredne nauke, modulu Melioracije zemljišta iz predmeta Mineralne parageneze (4+3, 8 ESPB).

U okviru uže naučne oblasti Geodezija na osnovnim akademskim studijama na odseku za Melioracije zemljišta slušaju se predmeti Geodezija (3+2, 6 ESPB), i Primenjena geodezija kao izborni (3+2, 6 ESPB).
Na diplomskim akademskim - master studijama na studijskom programu Melioracije zemljišta sluša se predmet Kartografija zemljišta sa PIS-om (4+3, 8 ESPB).Istraživanje

Na Katedri za pedologiju i geologiju istraživanja se odvijaju u okviru tri uže naučne oblasti: Pedologija, Geologija i Geodezija.

U okviru pedologije istraživanja se odnose na genezu (pedogenetske procese i faktore), osobine (fizičke i hemijske), klasifikaciju i geografiju zemljišta. Od 2005.godine intenzivirana je saradnja sa drugim fakultetima i institutima u cilju primene novih savremenih metoda u ispitivanju zemljišta. Tako se za ispitivanje zemljišta koriste metode jonske hromatografije, ramanove spektroskopije, IR spektroskopije, fluerescentne spektroskopije i mosbauerove spektroskopije. Primena novih metoda omogućuje efikasnije praćenje pedogenetskih procesa u različitim sistematskim kategorijama zemljišta Srbije.
Vrlo intenzivno se radi na uskladjivanju nacionalnog klasifikacionog sistema sa svetskim klasifikacionim sistemom (WRB).
Iz naučne oblasti geologija istraživanja su usmerana na odredjivanje mineralnog sastava različitih sistematskih kategorija zemljišta Srbije (XRD metodom i polarizacionom mikroskopijom). Zadnjih godina radi se na ispitivanju supstitucije katjona (Raman spektroskopijom i FTIR spektroskopijom). Morfologija filosilikata u zemljištu odredjuje se Skening elektronskom mikroskopijom-SEM.
U okviru naučne oblasti pedologija i geodezija radi se na primeni GIS tehnologije u izradi baze podataka o zemljištu a za potrebe tematskih tj. pedoloških karata.
Katedra za pedologiju i geologiju je partner i sastavni deo mreže Evropske agencije za zaštitu životne sredine (EEA) kroz saradnju sa Agencijom za zaštitu životne sredine Srbije (SEPA). Shodno tome Katedra za pedologiju i geologiju učestvuje u formiranju integralnog informacionog sistema životne sredine (Nacionalna EIONET mreža). Saradnja se obavlja na nivou brze razmene podataka između nezavisnih tehničkih organizacija u mreži i putem jasno postavljenih funkcionalnih komunikacionih mehanizama, za šta je Katedra tehnički izvrsno opremljena.Osoblje

redovni profesor
Zorica Tomić redovni profesor
Aleksandar Đorđević redovni profesor
Velimir Aleksić redovni profesor

vanredni profesor
Svjetlana Radmanović (Cupać) vanredni profesor

docent
Ljubomir Životić docent

asistent
Nataša Nikolić asistent
Lazar Kaluđerović asistent

stručni saradnik
Jovica Martinović stručni saradnik
Dragan Jovšić stručni saradnik

tehnički saradnik
Biljana Blašković tehnički saradnik