Вест

Рестриктивни режими уласка у зграду Факултета дана 28., 29. и 30. јуна 2022. године,

Поштоване колегинице и колеге,

 

По препоруци Универзитета у Београду у вези одржавања пријемних испита, а у договору са МУП-ом, дана 28., 29. и 30. јуна 2022. године, примењују се следећи режими уласка у зграду Факултета и то:

 

28. јун од 15.00 – зграда се закључава. После овог времена у зграду могу ући само запослени, а портири су обавезни да евидентирају излазак лица из зграде Факултета после 15.30 часова.

 

29. и 30. јуну зграду Факултета са може ући само на врата поред портирнице. Улазак је дозвољен само: запосленима, кандидатима за упис на Факултет који тог дана полажу пријемни испит уз одговарајућу потврду, студентима ангажованим на помагању око полагања пријемног испита и припадницима Министарства унутрашњих послова.

 

Студенти старијих година који у дане одржавања пријемних испита планирају долазак на Факултет то могу да ураде у договору са предметним наставником или наставницима, а наставници у договору са продеканом за наставу или секретаром факултета.

 

Одобрење за улазак било ког другог лица у наведене дане, могу дати само продекани и секретар факултета, а улазак таквог лица се посебно евидентира.

 

С поштовањем,

 

 

Продекан за наставу

 

др Тамара Пауновић, доцент