Вест

Обaвештење зa студенте који први пут уписују продужену годину

ОБАВЕШТЕЊЕ

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021 ГОДИНИ УПИСАНИ У IV ГОДИНУ СТУДИЈА У СТАТУСУ БУЏЕТСКОГ СТУДЕНТА МОГУ СЕ УПИСАТИ У ПРОДУЖЕНУ ГОДИНУ И У ПЕРИОДУ ОД 19. ДО 21. ОКТОБРА.