Вест

Коначна ранг листа, упутство и распоред уписа у I годину Основних академских студија - II рок

УПУТСТВО И РАСПОРЕД  УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

 

  • ДРУГИ УПИСНИ РОК -

 

Упис ће се обавити  14. септембра, према следећем распореду:

 

од 09.00  до 10.30 часова   студијски програм  БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

Редни број на ранг листи

Време прозивке

Сала за прозивке

 и упис

  1. 36  (сви студенти)

09.00 часова

велика сала

 

 

Сви кандидати су дужни да се придржавају распореда уписа и да обавезно прво присуствују прозивци која ће се одржати на почетку заказаног термина

 

Уколико  неко  од  кандидата  не  присуствује  прозивци  и изјашњавању за жељени модул, његово место ће заузети следећи кандидат са ранг листе.

 

од 11.00  до 12.00 часова   студијски програм  ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Редни број на ранг листи

Време прозивке

Сала за прозивке

 и упис

1  -  15  (сви студенти)

11.00 часова

свечана сала

 

Сви кандидати су дужни да се придржавају распореда уписа и да обавезно прво присуствују прозивци која ће се одржати на почетку заказаног термина

 

Уколико  неко  од  кандидата  не  присуствује  прозивци  и изјашњавању за жељени модул, његово место ће заузети следећи кандидат са ранг листе.

 

од 12.00  до 13.00 часова сви студенти студијских програма: ЗООТЕХНИКА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ, БИОТЕХНИЧКИ И ИНФОРМАЦИОНИ ИНЖЕЊЕРИНГ, ФИТОМЕДИЦИНА и АГРОЕКОНОМИЈА.

 

             УПИС КАНДИДАТА ЋЕ СЕ ОБАВЉАТИ У СВЕЧАНОЈ САЛИ

 

ДОКУМЕНТА ЗА упиС

  • лектронски попуњен и одштампан образац ШВ20;

Образац ШВ20  се налази на адреси:

www.sv20.agrif.bg.ac.rs и по попуњавању обрасца сервис генерише pdf документ који одмах може да се штампа. Подаци из обрасца нису доступни јавности;

  • Оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства и диплома);
  • Извод из матичне књиге рођених (препоручује се, а обавезно је за стране држављане);
  • ндекс (добија се на Факултету), попуњен читко, штампаним словима;
  • исте фотографије величине 4,5 x 3,5 cm, не старије од годину дана;
  • Доказ о уплати =5.200,00 динара за трошкове уписа;
  • Доказ о уплати школарине (важи само за самофинансирајуће студенте);
  • Доказ о уплати 100,00 динара за КАРИЕР центар (Центар за развој каријере плаћају сви студенти).

 

Уплата за упис у прву годину студија врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број:  840-1872666-79 позив на број 97   83-05

 

Уплата за КАРИЕР центар врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број:  

840-1872666-79   позив на број    97   05-31

 

 

 

 

  Годишња школарина за самофинансирајуће студент­е износи  90.000 динара.

    Школарина може да се плати у пет једнаких рата. Прва рата се уплаћује приликом уписа, а остале рате у складу са Уговором о студирању.

 

Уплата ПРВЕ РАТЕ за школарину (за самофинансирајуће студенте) врши се на жиро рачун Пољопривредног факултета (Немањина 6, Земун), број:  

840-1872666-79   позив на број    97   05-31

    

 

 

                                                                                                               СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА