Вест

MycoKey 2020 međunarodna on-line naučna konferencija o kontroli mikotoksina u lancu proizvodnje hrane

alt text

 

 

 

 

MycoKey H2020 projekat (2016-2020)
(br. projekta: 678781)

Međunarodna on-line naučna konferencija “Integrisane i inovativne mere za kontrolu mikotoksina u lancu proizvodnje hrane za ljude i životinje”.

MycoKey je naučni projekat iz programa HORIZON 2020 koji finansira Evropska unija, a u okviru kojeg se Poljoprivredni fakultet javlja kao jedan od partnera, čiji je osnovni cilj uspostavljanje inovativnih i integrisanih rešenja koje bi trebalo da pruže podršku svim zainteresovanim stranama u cilju efektivne i održive kontrole mikotoksina u lancu proizvodnje i prometa prehrambenih proizvoda i hraniva. Projekat bi trebalo da doprinese smanjenju stepena kontaminacije mikotoksinima, uglavnom na području Evrope i Kine, tamo gde je njihova pojava u većim količinama u žitaricama učestala i gde međunarodna trgovina ovim poljoprivrednim proizvodima raste. Projekat MycoKey je tokom svog trajanja, u okviru planiranih istraživanja, obuhvatio žitarice od primarnog značaja, kao što su kukuruz, pšenica i ječam, kao i najvažnije toksogene gljive i njihove mikotoksine povezane sa tim žitaricama (aflatoksini, deoksinivalenol, zearalenon, ohratoksin A, fumozini). Razvijeni alati i metodologije na projektu su usmeravani na primenu u polju, zatim tokom skladištenja, prerade i transporta. Konzorcijum projekta je multidisciplinaran i  čine ga 32 partnera iz nauke i industrije, od kojih je 11 institucija iz Kine i po jedna institucija iz Argentine i Nigerije. Posle održavanja finalne konferencije, planirane u periodu od 19. do 21. oktobra 2020. godine, projekat će zvanično da bude završen.

Obaveštenje o nastupajućoj konferenciji možete pogledati ovde.

Sve informacije o MycoKey H2020 projektu možete dobiti ovde.