Вест

"Journal of Agricultural Sciences (Belgrade)" прихваћен je за индексирање у "Directory of Open Access Journals – DOAJ"

Наш часопис "Journal of Agricultural Sciences (Belgrade)" прихваћен je за индексирање у "Directory of Open Access Journals – DOAJ", уз помоћ техничке подршке ЦЕОН-а.

Наша страница у DOAJ је: https://doaj.org/toc/2406-0968

Више информација налази се у приложеном документу.