Вест

Интервју са студентом продеканом Сањом Личанин о новој акредитацији Пољопривредног факултета

Интервју са студентом продеканом Сањом Личанин о новој акредацији Пољопривредног факултета Универзитета у Београду за студентски часопис Београдског универзитета ;„Студент“.

Линк за интервју: https://magazinstudent.rs/poljoprivredni-fakultet-akreditacija-2020/?f