Вест

Обaвештење зa студенте зa време трaјaњa вaнредног стaњa

Поштовани студенти,

За време трајања ванредног стања, информације везане за студије можете добити сваког радног дана у периоду од 12.00 до 14.00 часова на бројеве телефона:

1. 063/1039-591, Александра Ристић, шеф Студентске службе;

2. 063/264-259, Горица Спасојевић, докторске академске студије;

3. 064/2584-082, Светлана Лутовац, мастер академске студије;

4. 069/640-446, Драгана Павловић, основне академске студије.