Вест

Повртaрство - обaвештење о полaгaњу испитa у јaнуaрском и фебруaрском испитном року, школске 2019/2020. године

ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА СТУДЕНТЕ ХОРТИКУЛТУРЕ:

 

ЈАНУАР 2020.

14. и 21. јануар 2020. (уторак) - (кабинет 34/p), у 11:30

 

ФЕБРУАР 2020.

28. јануар и 04. фебруар 2020. (уторак) - (кабинет 34/p), у 11:30

 

Напомена1: Наведени испитни термини односе се на студенте основних академских студија, као и на апсолвенте, студенте мастер и докторских студија.

Напомена2: пре испита потребно је завршити све предиспитне и административне обавезе.

Напомена3: у истом термину се полажу и колоквијум и испит.

 

 

 

Предметни наставник,

Др Дубравка Савић, редовни професор