Вест

Настава из предмета Принципи органске земљорадње

Настава из предмета Принципи органске земљорадње на мастер студијама, модул Органска пољопривреда, почеће у суботу, 23.11.2019. године у вежбаоници 17/псз, сa почетком у 8,00h.

Предметни наставник

Проф. др Душан Ковачевић