Вест

Интернационални тренинг - "The theoretical and practical training on the detection of Xylella fastidiosa and Candidatus Liberibacter solanacearum".

Лабораторија за фитобактериологију, Института за фитомедицину, организује интернационални тренинг под називом: "The theoretical and practical training on the detection of Xylella fastidiosa and Candidatus Liberibacter solanacearum".  

Тренинг се организује у периоду од 24-26. јуна 2019. године, у оквиру EU H2020 пројекта "Pest Organisms Threatening Europe - POnTE", а предавања и обуку ће држати водећи истраживачи из еминентних институција и компанија из Италије, Француске, Шпаније и Немачке са експертизом у детекцији карантинских бактерија Xylella fastidiosa и Candidatus Liberibacter solanacearum.   

Тренинг се састоји од теоријског и практичног дела. Теоријски део је отворен за све заинтересоване студенте и колеге, а изводиће се у амфитеатру Института за фитомедицину према Програму који можете погледати у прилогу.