Вест

4. април, Дан студената обележава се као ненаставни дан на Универзитету

Поштоване колеге управо смо добили Одлуку Универзитета у Београду у којој стоји:

 

“На основу члана 42. тачка 57. Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 186/15-пречишћен текст), а на предлог Студентског парламента у Београду, број: 06-61203-3165/1-16 од 20. јуна 2016 године, Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 22.јуна 2016 године донео је Одлуку у којој стоји да се УСВАЈА иницијатива Студентског парламента да се 4. април, Дан студената обележава као НЕНАСТАВНИ ДАН на Универзитету.”

 

Продекан за наставу

Проф. Радојка Малетић