Вест

Обавештење о одржавању приступног предавања, др Наташа Милосављевић, 12.02.2019. године

Приступно предавање кандидата др Нaтaшe Милосaвљевић за избор у звање доцента, за ужу научну област: Мaтемaтикa и информaтикa, одржаће се 12.02.2019. године, у сали A34/IV Пољопривредног факултета у 14,00 часова.