Вест

Обавештење о одржавању приступног предавања, др Никола Ивановић, 20.12.2018. године

Приступно предавање кандидата др Николе Ивановића за избор у звање доцента за ужу научну област: Физика одржаће се 20.12.2018. године, у сали 320/III Пољопривредног факултета у 12,00 часова.