Вест

Обавештење о одржавању приступног предавања, др Тијана Урошевић, 22.11.2018.

Приступно предавање кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област:  Хемијско инжењерство ОДРЖАЋЕ СЕ 22.11.2018. године, у сали 14/V Пољопривредног факултета, у 14 часова.

Кандидат Др Тијана Урошевић