Вест

Међународни симпозијум из сточарства 2018

"Међунaродни симпозијум из сточaрствa 2018" ће се одржaти 22. и 23. новембрa 2018. године

више информација можете погледати на адреси:

livestocksym.wixsite.com/isas2018/for-participants