Вест

Резултат писменог део испита из ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ СТАТИСТИКЕ

Писмени део испита из ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ СТАТИСТИКЕ, одржан 15.06.2018. године, положио је Липовац Алекса са 16 поена.

Усмени део испита ће се одржати у петак, 22.06.2018. године, у 9h у соби 2/IV.

 

Проф. др Нада Лакић