Вест

Актуелни КОНКУРСИ Erasmus+ KA 1 прогрaмa

Преглед свих актуелних конкурса  у оквиру Erasmus+ KA 1 прогрaмa, за мобилност - боравак студената, наставног и ненаставног особља на партнерским универзитетским институцијама, можете погледати у рубрици конкурси (опција, општи):

http://www.agrif.bg.ac.rs/Fakultet/13/Tab/3