Вест

ПОВРТАРСТВО – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА према званичном академском календару, у априлском испитном року 2018. године

ПОВРТАРСТВО – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА

према званичном академском календару, у априлском испитном року 2018. године

Назив предмета

Ниво студија

Опште повртарство
Студијски програм:

  • Биљна Производња - Модули: Ратарство и повртарство, и Хортикултура

Основне академске студије

Посебно повртарство
Студијски програм:

  • Биљна Производња - Модули: Ратарство и повртарство, и Хортикултура

Основне академске студије

Повртарство I
Студијски програм:

  • Биљна Производња - Модул: Хортикултура

Основне академске студије

Повртарство II
Студијски програм:

  • Биљна Производња - Модул: Хортикултура

Основне академске студије

НАПОМЕНА 1: ИСПИТНИ ТЕРМИНИ СЕ ОДНОСЕ И НА МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

НАПОМЕНА 2: ПРЕ ИСПИТА ПОТРЕБНО ЈЕ ЗАВРШИТИ СВЕ ПРЕДИСПИТНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ОБАВЕЗЕ.

 17. АПРИЛ 2018. (УТОРАК), У 11:00 (кабинет 34/П).

 

Предметни наставник,

Др Дубравка Савић, ванредни професор