Вест

19. Научно-стручни скуп са међународним учешћем „ АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ“ «ДПТ 2018»

19. Научно-стручни скуп са међународним учешћем
 „ АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ“ 

«ДПТ 2018»