Вест

ПРВИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ПРВИ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Суботa и недеља 27. и 28. јануарa 2018. године Правни факултет Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67