Вест

Преглед распореда испита за поједине предмете

Преглед распореда испита по појединим предметима је опција која још није у функцији на новом порталу, на којој се интензивно ради.

У међувремену док се наведена функционалнсот не успотави, преглед распореда испита поједних премета можете погледати на старом порталу факултета преко адресе:

http://old.agrif.bg.ac.rs