Вест

Предавање – ПРЕЦИЗНА ПОЉОПРИВРЕДА будућност пољопривреде Србије. Среда, 10.01.2018. године у Свечаној сали Пољопривредног факултета у Земуну, у 11 h.

Предавање – ПРЕЦИЗНА ПОЉОПРИВРЕДА будућност пољопривреде Србије. Среда, 10.01.2018. године у Свечаној сали Пољопривредног факултета у Земуну, у 11 h.

У циљу промоције савремених технологија у пољопривредној производњи организујемо предавање стручњака из области прецизне пољопривреде који ће запосленима и студентима Пољопривредног факултета у Београду представити актуелна техничка и технолошка достигнућа из ове области, као и представити примере добре праксе о примени прецизне пољопривреде на нашим газдинствима.

Предавачи су: Митар Јовановић и Љубиша Аџемовић из компаније „Ливона“ из Београда и Станко Опарница из компаније „Аl Rawafed Serbia“.

Теме које ће бити представљене на предавању су:

  • Навигациони системи и прикупљање података са навигационих уређаја
  • Контрола примене инпута (варијабилно дозирање и контрола секција машина)
  • Системи за контролу заливних система и системи за одводњавање
  • Беспилотни системи (летелице) за прецизну пољопривреду
  • Мултиспектралне слике и вегетациони индекси
  • Праћење приноса и креирање мапа приноса
  • Телематика

За више информација о предавању контактирати модератора предавања др Милоша Пајића, на e-mail: paja@agrif.bg.ac.rs или на телефон: 011/441-3-442